Quyết định 1579/QĐ-CTN

Quyết định 1579/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1579/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân cư trú tại Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 337/TTr-CP ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Vương Từ Chinh, sinh ngày 30/4/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Felicitass- Füsss- Str. 12, 81827 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 68/9 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Phạm Thị Thúy Loan, sinh ngày 31/3/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Olgarstr. 5, 89518 Heidenheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 48 Chợ Con, Quang Trung, Hải Dương

Giới tính: Nữ

3.

Phạm Nam Quang Tony, sinh ngày 16/6/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Olgarstr. 5, 89518 Heidenheim

Giới tính: Nam

4.

Phạm Hamy, sinh ngày 14/6/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Olgarstr. 5, 89518 Heidenheim

Giới tính: Nữ

5.

Phạm Havy, sinh ngày 14/6/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Olgarstr. 5, 89518 Heidenheim

Giới tính: Nữ

6.

Trần Duy Long, sinh ngày 30/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kapitäan Rüter str. 133, 26871 Papenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Cò, xã Khương Đình, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Giới tính: Nam

7.

Trần Thanh Thủy, sinh ngày 17/8/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kapitän Rüter str. 133, 26871 Papenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 381 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Lưu Quang Khanh, sinh ngày 19/9/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kurt-Günther str. 6, 04317 Leipzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 2/64 Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nam

9.

Đặng Hương Giang, sinh ngày 25/11/1982 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Silcherstr. 2, 67061 Ludwigshafen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà số 4, ngõ 6, phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Đan Nhi, sinh ngày 11/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kroatenstr. 12, 38871 Ilsenburg

Giới tính: Nữ

11.

Trần Hoàng Tuyết Nhi, sinh ngày 14/10/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zuckerbergstr. 17, 54290 Trier

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Cao Toan, sinh ngày 15/10/2000 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Nieder Saulheimer 35, 55291 Saulheim

Giới tính: Nam

13.

Nguyễn Thiên Long, sinh ngày 07/5/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schöneberger Straße 18 C, 22045 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 414/111C Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

14.

Nguyễn Đức Phú, sinh ngày 25/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buttermelcherstraße 14, 80469 München

Giới tính: Nam

15.

Trần Thị Thu Ngà, sinh ngày 08/9/1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Erlenweg 2, 87600 Kaufbeuren

Giới tính: Nữ

16.

Phan Thị Thanh Thảo, sinh ngày 09/9/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St-Michael Straße 111, 81671 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 10C, Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 12/01/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Beck Straße 19, 90429 Nürnberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 15, ngõ 513, đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

18.

Bùi Thu Thủy, sinh ngày 14/7/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heßstraße 60, 80798 München

Giới tính: Nữ

19.

Đoàn Thiện Hoa Đăng, sinh ngày 22/01/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhofstraße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 680 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

20.

Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 24/9/1963 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Schlehen Weg 3, 35683 Dillenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 28, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

21.

Vũ Văn Uyên, sinh ngày 07/01/1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schuhmacherort 5, 25746 Heide

Giới tính: Nam

22.

Vũ Huy Hoàng, sinh ngày 29/12/1986 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Aachener Straße 26, 56072 Koblenz

Giới tính: Nam

23.

Vũ Quang Trọng Michael, sinh ngày 02/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwetzinger Straße 17, 68782 Brühl

Giới tính: Nam

24.

Phạm Xuân Thái, sinh ngày 25/3/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dülferstr. 14, 80933 München

Giới tính: Nam

25.

Mã Ngọc Huy Mike, sinh ngày 23/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westend 134, 80339 München

Giới tính: Nam

26.

Đặng Thị Hùy, sinh ngày 10/12/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mühlberg Straße 58, 74653 Künhelsau

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ái Mộ, phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

27.

Quản Trung Hiếu Tommy, sinh ngày 01/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofstetterstr. 4, 71336 Waiblingen

Giới tính: Nam

28.

Cao Tố Anh, sinh ngày 01/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koch-Straße 6, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

29.

Cao Kim Anh, sinh ngày 29/5/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koch-Straße 6, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

30.

Lã Duy, sinh ngày 05/12/1989 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Wasenstr. 38, 71686 Remseck

Giới tính: Nam

31.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 11/7/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Oberer Worgberg 20, 74653 Ingelfingen

Giới tính: Nam

32.

Đặng Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 11/11/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sand Straße 1, 55218 Ingelsheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Giới tính: Nữ

33.

Ngô Mai Hương, sinh ngày 09/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rennbahnstraße 175, 22043 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 33/408 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

34.

Đào Việt Hùng, sinh ngày 05/4/1986 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Rennbahnstraße 175, 22043 Hamburg

Giới tính: Nam

35.

Nguyễn Ngọc Lâm, sinh ngày 11/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Stieler Straße 2, 85521 Ottobrunn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 3, Hẻm 1/8, 1/5 đường Âu Cơ, phường Quảng An, huyện Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Nam

36.

Nguyễn Thị Chuyên, sinh ngày 06/01/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Paul-Grossen Straße 85, 91052 Erlangen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Quán Trữ, huyện Kiến An, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

37.

Phan Thanh Trúc, sinh ngày 22/12/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lippe Straße 46, 46282 Darsten

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 16/12/1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Graf-Luckner Straße 2, 26871 Papenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 107 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

39.

Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 04/01/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graf-Luckner Straße 2, 26871 Papenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Giới tính: Nữ

40.

Bùi Duy Long, sinh ngày 03/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochäcker Straße 27, 81549 München

Giới tính: Nam

41.

Vũ Vũ Việt Đức, sinh ngày 24/3/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schul Straße 33, 44610 Meuselwitz

Giới tính: Nam

42.

Phan Quốc Hùng, sinh ngày 28/12/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. Frank Straße 22, 90763 Fürth

Giới tính: Nam

43.

Lưu Bình Dương, sinh ngày 27/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Julius Straße 02, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

44.

Lưu Ly Hạ My, sinh ngày 16/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Julius Straße 02, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

45.

Nguyễn Anh Phương, sinh ngày 17/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Katterforsstraße 10, 50169 Kerpen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 61/16 Phan Văn Hân, phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

46.

Trần Hoàng Long, sinh ngày 28/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sonthofer Straße 40B, 86163 Augsburg

Giới tính: Nam

47.

Nguyễn Huy Hoài, sinh ngày 03/4/1998 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Annette-Kolb-Anger Straße 13, 81737 München

Giới tính: Nam

48.

Nguyễn Thụy Ngọc Lan, sinh ngày 04/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Haslacher Straße 25, 94469 Deggendorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 62/56 Lý Chính Thắng, phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

49.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Karl-Ahrens Weg 35, 22393 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

50.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 26/11/1990 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Karberg Straße 9, 66469 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

51.

Trần Thị Hà, sinh ngày 02/01/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Schillerstraße 9, 67655 Kaiserslautern

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 245 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

52.

Ngụy Hữu Minh, sinh ngày 16/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Aubinger Straße 49, 81243 München

Giới tính: Nam

53.

Lê Kim Oanh, sinh ngày 09/02/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Eichenstieg 8, 38112 Braunschweig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 02/19 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

54.

Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 28/8/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Franz Straße 65, 50226 Frechen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13/13 ấp Trường Khánh, xã Long Phước, Quận 9. TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

55.

Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 29/11/1982 tại Diên Khánh

Hiện trú tại: Mühlstraße 26, 82346 Andreas Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 13, Cư Thạnh,

Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

56.

Nguyễn Thị Như Hậu, sinh ngày 01/01/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Staufenstrabe 16, 63075 Ofenbach Am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

57.

Lương Thị Huế, sinh ngày 10/8/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 26427 Esens, Oberes Juchen 8

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 3, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

58.

Lê Phương Thảo, sinh ngày 22/10/2008 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 26427 Esens, Oberes Juchen 8

Giới tính: Nữ

59.

Lê Việt Anh, sinh ngày 14/6/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 26427 Esens, Oberes Juchen 8

Giới tính: Nữ

60.

Đỗ Thanh Phương, sinh ngày 14/01/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bussinghook 68, 46395 Bocholt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà 10, ngõ 34,Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

61.

Tiêu Huỳnh Phương Ngân, sinh ngày 07/10/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Kasseler Landstraße 80, 37081 Göttingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 10/09 Ấp 9, xã Tân Thạnh, Châu Thành, Bến Tre

Giới tính: Nữ

62.

Vương Liu Vĩ Phong, sinh ngày 06/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geislinger Str 11, 73033 Goppingen

Giới tính: Nam

63.

Lê Thanh Sơn, sinh ngày 13/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Frankfurter Tor 24C, 63450 Hanau

Giới tính: Nam

64.

Lê Huyền My, sinh ngày 16/7/2001 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Halden straße 6, 71229 Leonberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 77 A Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

65.

Đặng Kim Cương, sinh ngày 27/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Robert Schumann Straße 31, 86633 Neuburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 8, Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

66.

Phạm Thu Thủy, sinh ngày 16/9/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Robert Schumann Straße 31, 86633 Neuburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 97 B, Yên Ninh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

67.

Hoàng Xuân Việt, sinh ngày 23/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alfred Bentz Straße 1, 89522 Heidenheim

Giới tính: Nam

68.

Nguyễn Đức Duy Thomas, sinh ngày 14/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lagerplatz Str 16, 36391 Sinntal

Giới tính: Nam

69.

Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 03/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Haupt Strasser 22, 41236 Monchengladbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 90/13 khu phố 3, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

Giới tính: Nam

70.

Vũ Thanh Trúc Anna, sinh ngày 20/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adler-Str. 53, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

71.

Trịnh Việt Hòa, sinh ngày 01/01/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans-Vaut-Straße 19, 70435 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 9, ngõ 28A, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới tính: Nam

72.

Nguyễn Hữu Lê Huy Tristan, sinh ngày 13/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Untere Angasse 3, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nam

73.

Nguyễn Khánh Đức, sinh ngày 05/8/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grenzweg 7a, 21244 Buchholz i.d N

Giới tính: Nam

74.

Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 09/11/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Birketweg 57, 80639 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn 6, xã Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nam

75.

Mardonio Hồng Đức Nguyễn, sinh ngày 19/11/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wildtaubenweg 2, 81375 München

Giới tính: Nam

76.

Chung Nguyễn Thanh Nguyệt, sinh ngày 26/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maria Springe Weg 11, 49356 Diepholz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 124/110/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

77.

Võ Thị Cẩm Hồng (Mentsches Thị Cẩm Hồng), sinh ngày 18/01/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Frauenrichter Straße 27, 92637 Weiden i.d. Opf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

78.

Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 29/8/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Räpplen Straße 3, 70191 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 1/28 Khu phố 7, thị trấn Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

79.

Phạm Thị Hà, sinh ngày 30/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schultesstraße 14, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

80.

Bùi Tâm Anh, sinh ngày 28/10/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schultesstraße 14, 97421 Schweinfurt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

81.

Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 14/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pippinger Str. 107 B, 81247 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 339 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

82.

Bùi Quang Minh, sinh ngày 04/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trift straße 71, 34246 Vellmar

Giới tính: Nam

83.

Đoàn Hồng Hoa, sinh ngày 14/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Richthofen Straße 16, 26548 Norderney

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 5, đường Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

84.

Hoàng Tuấn Trung, sinh ngày 11/02/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Rosen Straße 21, 70794 Filderstadt-Bernhausen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 57, Đồng Tháp Mười, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nam

85.

Trương Thanh Hồng, sinh ngày 21/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markt Platz 11, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

86.

Lê Minh Thùy Dương, sinh ngày 07/11/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markt Platz 11, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

87.

Trà Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 18/10/1984 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Rotkamp 33, 33739 Bielefeld

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 95 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giới tính: Nữ

88.

Mã Linh Iuy, sinh ngày 15/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig-Thoma-Straße 17, 93051 Regensburg

Giới tính: Nam

89.

Lục Đức Thành Trung, sinh ngày 08/6/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lindenstraße 3, 70563 Stuttgart

Giới tính: Nam

90.

Dương Thái Bình, sinh ngày 24/6/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Tilsiter Weg 2, 68723 Schwetzingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Giới tính: Nam

91.

Lê Lena, sinh ngày 28/12/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sachranger Straße 10, 81549 München

Giới tính: Nữ

92.

Trần Hoàng Hải, sinh ngày 11/9/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Willy-Andreas-Allee 7, Appartment 612, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nam

93.

Đào Nguyệt Ánh, sinh ngày 01/7/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Amalienstr. 2, 34117 Kassel

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 10, Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

94.

Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 06/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lindwurmstraße 7, 80337 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 8/1, Thời Hòa, Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang

Giới tính: Nam

95.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 14/3/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Stromer Straße 13 B, 28197 Bremen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 122/B/4, Khu phố 10, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

96.

Dương Huyền My, sinh ngày 19/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: MarkTP.latz 7, 66571 Eppelborn-Dirmingen

Giới tính: Nữ

97.

Dương Quốc Tú, sinh ngày 14/8/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: MarkTP.latz 7, 66571 Eppelborn-Dirmingen

Giới tính: Nam

98.

Mai Điền Thanh, sinh ngày 22/02/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Weilersbach 8, 72070 Tübingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 104 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

99.

Lục Tân An, sinh ngày 19/4/1961 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Waldbaurstraße 3, 04347 Leipzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Trường công nhân kỹ thuật, Bộ Thủy Lợi, Mê Linh, Xuân Hòa, Hà Nội

Giới tính: Nam

100.

Lê Thị Quý, sinh ngày 16/6/1986 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Moritzstr. 19, 85049 Ingolstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thống Nhất, Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

101.

Hoàng Minh Hải, sinh ngày 04/3/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Martin Luther Park 2, 63065, Offenbach am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nam

102.

Nguyễn Huyền Hằng Ly, sinh ngày 05/4/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Spitzenbach 16, 53604 Bad Honnef

Giới tính: Nam

103.

Thân Đức Dũng, sinh ngày 01/7/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kornblumenweg 14, 78465 Konztanz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Chay, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang

Giới tính: Nam

104.

Uông Hà Nguyên, sinh ngày 26/02/1984 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Gohliser Straße 30, 04155 Leipzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 46 ngõ 302 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nam

105.

Bùi Thị Phương Lan, sinh ngày 18/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gohliser Straße 30, 04155 Leipzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 46 ngõ 302 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

106.

Uông Ngọc Gia Linh, sinh ngày 06/10/2012 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gohliser Straße 30, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

107.

Mai Hồ Trung, sinh ngày 30/4/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Magderburger Straße 37, 06112 Halle/Salle

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2C, phố Quang Trung, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

108.

Phạm Văn Bách, sinh ngày 28/02/1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Altwieslocherstraße 4, 69168 Wiesbach

Giới tính: Nam

109.

Phạm Sơn Tùng, sinh ngày 07/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altwieslocherstraße 4, 69168 Wiesbach

Giới tính: Nam

110.

Nguyễn Hoàng Nhật Quỳnh, sinh ngày 27/6/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kapellerstraße 25, 51103 Köln

Giới tính: Nữ

111.

Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 07/5/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Voltastraße 74, 90459 Nürnberg

Giới tính: Nam

112.

Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh ngày 06/01/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nobileweg 21 A, 70439 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 21 đường Bế Văn Đàn, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

113.

Phạm Văn Ngạn, sinh ngày 15/8/1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Göttinger Straße 5, 37154 Northeim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 3, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

Giới tính: Nam

114.

Trịnh Quốc Bình, sinh ngày 07/02/1986 tại Bình Định

Hiện trú tại: Mailänder Strasse 10, App. 44, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

115.

Nguyễn Trần Tuấn Anh, sinh ngày 04/6/1994 tại Halle/Saale

Hiện trú tại: Torgauer Strasse 51, 04318 Leipzig

Giới tính: Nam

116.

Nguyễn Hoàng Hồng, sinh ngày 26/3/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sindlinger Straße 9, 65795 Hatlersheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4, ngõ 310, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Nam

117.

Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 12/8/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Am Ziegelbusch 1, 27753 Delmenhorst

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chợ Đền, Hạ Long, Hà Trung, Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

118.

Lê Đỗ Hải Đăng, sinh ngày 30/9/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lendersbergstraße 98, 53721 Siegburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 875/2 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

119.

Nguyễn Thị Hồng Hương, sinh ngày 06/12/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Schleswigerstraße 26, 44145 Dortmund, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chợ , xã Tập Sơn, huyện Trà Củ, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

120.

Hàn Hữu Trang, sinh ngày 23/11/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Spannweg 3, 30823 Garbsen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 5, phố Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

121.

Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 19/9/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lendersbergstraße 98, 53721 Siegburg

Giới tính: Nữ

122.

Võ Thị Yến Phi, sinh năm 1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Mühlenbachstraße 11A, 53229 Bonn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 148, ấp 7, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

123.

Nguyễn Tiến, sinh ngày 01/12/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Spix Straße 3, 81539 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

Giới tính: Nam

124.

Đoàn Thị Phương Hạnh, sinh ngày 20/5/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Spix 3, 81539 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 211, Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

125.

Nguyễn Mậu Tiến, sinh ngày 08/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langenburger Str. 16, 74653 Künzelsau

Giới tính: Nam

126.

Phạm Thị Huệ, sinh ngày 26/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kasbacher Weg 3, 53489 Sinzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Lam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng

Giới tính: Nam

127.

Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 30/6/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasbacher Weg 3, 53489 Sinzig

Giới tính: Nam

128.

Mai Hoàng Anh, sinh ngày 05/4/2000 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Haupt Straße 27, 79689 Maulburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 63/25 Lê Thị Hồng Gấm, Tổ 14, Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

Giới tính: Nữ

129.

Giang Đỗ Ngọc Vy Rose, sinh ngày 05/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wellenkampstrasse 41, 80933 München

Giới tính: Nữ

130.

Mai Thị Sông Hương, sinh ngày 20/9/1972 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Hauptstrasse 27, 79689 Maulburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể giáo viên - Trường cao đẳng sư phạm Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

131.

Đinh Thị Kim Hương, sinh ngày 12/9/1970 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Ingolstädterstrasse 239a, 80939 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ninh Hòa

Giới tính: Nữ

132.

Trần Mai Anh, sinh ngày 31/10/1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Nöschẻnöder Straße 22, 38855 Wernigerode

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 58I, Ô 17, phường Hạ Long, Nam Định

Giới tính: Nữ

133.

Nhâm Quế Phương, sinh ngày 15/3/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Steinstraße 15G, 56073 Koblenz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 377/31 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

134.

Trần Đức Việt, sinh ngày 25/7/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Offenbacher Landstrasse 4, 63512 Hainburg

Giới tính: Nam

135.

Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 15/8/1953 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Aachener Straße 1039, 50858 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 14 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

136.

Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 21/3/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lichtenberger Straße 12, 22045 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 178/11/25 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

137.

Nguyễn Bá Luân, sinh ngày 18/9/1987 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Barsbütteler Straße 32, 22043 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 328 Nguyễn Thiện Thuật, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

138.

Vũ Thị Thủy (Sollich Thủy), sinh ngày 16/11/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Burkardstrasse 14, 97268 Kirchheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 12 Khu 11a Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh

Giới tính: Nam

139.

Chu Tuấn Linh, sinh ngày 25/6/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Karl-Liebknecht-Strasse 20, 99334 Amt Wachsenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 5, D17, phường Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nam

140.

Trần Ánh Tuyết, sinh ngày 26/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brodersentrasse 73, 81929 München

Giới tính: Nữ

141.

Lê Thái Hà, sinh ngày 27/01/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Heine Straße 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

142.

Vũ Nguyệt Hoa, sinh ngày 12/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heine Straße 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

143.

Vũ Diệu Linh, sinh ngày 16/01/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heine Straße 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

144.

Bùi Đăng Khoa, sinh ngày 12/6/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kopp straße 26, 81379 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nam

145.

Nguyễn Trần Đức Minh, sinh ngày 02/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wielberg straße 98, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

146.

Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 20/7/1986 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Oberdörfer Stadtweg 11D, 64331 Weiterstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 12, Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

147.

Huỳnh Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 10/01/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Selma-Lagerlöf Straße 17, 81829 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 140/2A, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

148.

Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 23/5/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schönstrasse 35, 81543 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 110 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

149.

Đỗ Tuấn Anh, sinh ngày 24/7/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Judensand Straße 81, 55122 Mainz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 947 Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

150.

Mai Ngọc Linh Jenny, sinh ngày 20/3/1998 tại München

Hiện trú tại: Werner-Friedmann-Bogen 14, 80993 München

Giới tính: Nữ

151.

Lao Huyền Trang, sinh ngày 09/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fernpaßstraße 32, 81373 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 27 Ngõ Ao Dài,

đường Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

152.

Lao Khanh Vy, sinh ngày 21/6/2006 tại Hanau

Hiện trú tại: Fernpaßstraße 32, 81373 München

Giới tính: Nữ

153.

Nguyễn Vũ Đình Nhật, sinh ngày 26/12/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Steinhause Str. 35, 81677 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Canh Lý, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

154.

Hoàng Hải Yến, sinh ngày 12/10/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Straße 104, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

155.

Phạm Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/5/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Meßdorferstr. 43, 53121 Bonn

Giới tính: Nữ

156.

Nguyễn Lutwine Yến Nhi, sinh ngày 20/9/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Meßdorferstr. 43, 53121 Bonn

Giới tính: Nữ

157.

Lê Hải Ly Lylya, sinh ngày 05/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillerstraße 93, 85055 Ingolstadt

Giới tính: Nữ

158.

Bùi Duy Minh, sinh ngày 25/12/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franken straße 182, 90461 Nürnberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4, Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nam

159.

Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 05/8/1964 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Frankenstraße 182, 90461 Nürnberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 14 Nguyễn An Khương, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

160.

Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 18/6/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Breítcheid Str. 104, 70176 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

161.

Ngô Christian, sinh ngày 17/11/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Strasse 33, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

162.

Võ Thị Thu Cúc, sinh ngày 01/7/1969 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Kolping Straße 31, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

163.

Nguyễn Hoàng Vũ, sinh ngày 24/5/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Königsberger Straße 11A, 69181 Leimen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 230/18/10 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

164.

Nguyễn Bình An, sinh ngày 14/11/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Königsberger Straße 11A, 69181 Leimen

Giới tính: Nam

165.

Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 03/11/2016 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Königsberger Straße 11A, 69181 Leimen

Giới tính: Nam

166.

Trần Thị Quỳnh Như, sinh ngày 12/01/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Königsberger Straße 11A, 69181 Leimen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 38A, đường số 1, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

167.

Thái Lan Hương, sinh ngày 30/11/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luisenstraße 19B, 79539 Lörrach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1, ngách 59, ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

168.

Nguyễn Thị Bích Hảo, sinh ngày 25/12/1986 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Grüningweg 8A, 22119 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm Son, thôn Dịch Trì, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

169.

Đỗ Hoàng Quyên, sinh ngày 26/6/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hochschulstr. 16/Zim 0204, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

170.

Đỗ Minh Hiếu, sinh ngày 17/5/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochschulstr. 16/Zim 0204, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

171.

Đỗ Quang Linh, sinh ngày 21/9/1993 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Heiratsweg 6, 26605 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

Giới tính: Nam

172.

Lê Thị Lan, sinh ngày 11/11/1975 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Kapellenweg 10, 87719 Mindelheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Văn Tiến, Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Giới tính: Nữ

173.

Dương Thị Hạnh, sinh ngày 27/5/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Brühler Straße 228 A, 50968 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 301, N16-K9, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

174.

Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 13/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brühler Straße 228 A, 50968 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nam

175.

Nguyễn Hoàng Đan Linh, sinh ngày 02/10/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brühler Straße 228 A, 50968 Köln

Giới tính: Nam

176.

Nguyễn Hoàng Linh Nhi, sinh ngày 04/8/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brühler Straße 228 A, 50968 Köln

Giới tính: Nam

177.

Lê Thị Hoài, sinh ngày 05/7/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Markt 7, 52349 Düren

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Thư, xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Giới tính: Nữ

178.

Nguyễn Minh Thương, sinh ngày 08/7/1982 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Markt 7, 52349 Düren

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 27, tổ 6, khối 11P, Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn

Giới tính: Nam

179.

Trần Ngọc Thiên Trang, sinh ngày 09/10/2007 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kurhessen Strasse 139, 60431 Frankfurt am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 30/306 Hàn Thuyên, Phường Trần Tế Xương, Nam Định

Giới tính: Nam

180.

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 26/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sedan Strasse 9, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ

181.

Nguyễn Giang Tường Vi, sinh ngày 28/12/1980 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Kölnstrasse 70, 53111 Bonn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 18/02/6 Trần Quang Khải, Nha Trang, Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

182.

Đào Thị Bích Liên, sinh ngày 21/02/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Heidstückenweg 30, 22179 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

183.

Đào Minh Châu Laura, sinh ngày 18/01/2013 tại Hamburg

Hiện trú tại: Heidstücken Weg 30, 22179 Hamburg

Giới tính: Nữ

184.

Phạm Hoàng Thái, sinh ngày 13/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Annette-von-Aretin-Straße 17, 81737 München

Giới tính: Nam

185.

Nguyễn Thảo Linh, sinh ngày 07/4/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kropsburgweg 12, 76726 Germersheim

Giới tính: Nữ

186.

Ngô Thị Hồng Liên, sinh ngày 20/01/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In den Auen 30, 71334 Waiblingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà 5, phòng 43, khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa

Giới tính: Nữ

187.

Nguyễn Ngọc Phương Thanh, sinh ngày 13/3/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Welschensteinacher Straße 30 A, 77790 Steinach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 280/47 Lạc Long Quân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

188.

Nguyễn Thu Trà, sinh ngày 18/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moselstraße 25, 63477 Maintal

Giới tính: Nữ

189.

Trần Phương Thúy, sinh ngày 25/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Selma-Lagerlöf Straße 26, 50859 Köln

Giới tính: Nữ

190.

Nguyễn Hoàng Như Quỳnh, sinh ngày 09/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sommerfelder Straße 44, 04299 Leipzig

Giới tính: Nữ

191.

Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 02/9/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beethovenstraße 2, 38106 Braunschweig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Trung đoàn 918, Sân bay Gia Lâm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

192.

Lê Cảnh Minh, sinh ngày 14/4/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nimmerfall str. 6, 81245 München

Giới tính: Nam

193.

Nguyễn Nina Vân Nhi, sinh ngày 28/10/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schuckertstraße 6, 81379 München

Giới tính: Nữ

194.

Đinh Bá Phước, sinh ngày 08/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stolzestrasse 22

Giới tính: Nam

195.

Trương Thế Vinh, sinh ngày 20/01/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Heidelsteig 6, 96052 Bamberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 71 Mê Linh, Phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nam

196.

Đặng Ái Quỳnh, sinh ngày 08/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kant Straße 24, 96052 Bamberg

Giới tính: Nữ

197.

Phan Thị Quỳnh Riệu, sinh ngày 18/5/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kalischer Straße 15, 21073 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 101 Bờ Hồ, An Biên, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

198.

Huỳnh Thị Nhị, sinh ngày 30/11/1979 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Gulbranssonstr. 43, 81477, Munchen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 121 Lê Độ, phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

199.

Huỳnh Thị Nhi, sinh ngày 30/11/1979 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Gulbranssonstr. 43 Stw/App 10, 81477, Munchen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 121 Lê Độ, phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

200.

Nguyễn Ngọc Trung, sinh ngày 03/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cordier.Str.19.60326 Frankfurt/Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 75 An Dương Vương, phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

201.

Vũ Ngọc Quang Đạo, sinh ngày 10/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dümptener Meide 7, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

202.

Vũ Ngọc Quang Nhật, sinh ngày 07/11/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dümptener Meide 7, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

203.

Phạm Thị Kim Thủy, sinh ngày 22/12/1967 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Sar des Friedens 5b, 06385 Aken (Elbe)

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 6, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

204.

Lê Thị Viễn Phú, sinh ngày 23/12/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Hugo-Wolf-Strasse. 30, 80937 München

Giới tính: Nữ

205.

Đào Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 05/11/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schlesierstrasse 43, 93057 Regensburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 45/9 Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

206.

Đinh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 11/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Augsburger Str. 20, 86850 Fischach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 111 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

207.

Bùi Hải Vi, sinh ngày 05/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anton Bruckner Str. 34, 95030 Hof

Giới tính: Nữ

208.

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 21/11/1995 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Fontanestraße 13, 85055 Ingolstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Nội Tây, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Giới tính: Nữ

209.

Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 05/5/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Peter straße 52, 26382 Wilhelmshaven

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 13-8/ô 2, Hải Hà 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

210.

Đinh Thị Thìn, sinh ngày 05/7/1952 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Trierer Straße 296, 56072 Koblenz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 4, tổ 5, cụm II, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Nữ

211.

Bùi Tương Lai, sinh ngày 20/4/1973 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Center Straße 5, 51149 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Cột 5, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

212.

Bùi Julie, sinh ngày 28/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Center Straße 5, 51149 Köln

Giới tính: Nam

213.

Lê Thu Trà, sinh ngày 11/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasenberg Straße 17, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nữ

214.

Đặng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 30/7/1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wolf Heidênhim Straße 11, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

215.

Phạm Thị Lan Anh, sinh ngày 03/9/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Katharina Mair Straße 112, 85356 Freising

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 13 tổ 13, đường Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

216.

Vũ Đức Thắng, sinh ngày 31/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Etzel-Platz Straße 4, 46483 Wesel

Giới tính: Nam

217.

Trần Công Mạnh, sinh ngày 06/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Blodigstrasse 20c, 80933 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2, ngõ 2, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới tính: Nam

218.

Phạm Thương Linh, sinh ngày 15/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fasanenstrasse 32, 82008 Unterhaching

Giới tính: Nữ

219.

Đào Hoàng Ngọc Hà, sinh ngày 17/8/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westhofenstr. 3, 59065 Hamm

Giới tính: Nữ

220.

Đào Hoàng Tiến Long, sinh ngày 18/01/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westhofenstr. 3, 59065 Hamm

Giới tính: Nam

221.

Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 08/7/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Violinenstr. 01, 34549 Edertal

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 23 ngõ 169 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

222.

Bùi Mạnh Linh, sinh ngày 25/02/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fraubronnstr. 34, 70599 Stuttgart

Giới tính: Nam

223.

Võ Thị Thi, sinh ngày 09/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Molthestr. 10, 48151 Münster

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4, khóm 3, Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

224.

Nguyễn Anh Tú Anton, sinh ngày 18/9/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Terofalstr. 37, 80689 München

Giới tính: Nam

225.

Dương Hoàng Gia, sinh ngày 12/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paula-Breitenbach-Weg 10, 80995 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13C Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

226.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 28/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kursteisner Str. 22, 81735 München

Giới tính: Nam

227.

Nguyễn Duy Quan, sinh ngày 12/10/1999 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Beerboomstücken 32a, 22453 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 125/80 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

228.

Nguyễn Tăng Y Ti, sinh ngày 12/02/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 7, 78549 Spaichingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 22/1đường Cây Bài, Ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

229.

Nguyễn Văn Vàng, sinh ngày 30/6/1961 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schlehenweg 3, 356836 Dillenburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đoàn kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

230.

Vũ Thị Thanh Hường, sinh ngày 02/02/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str. 35, 6735 Kaiserslautern

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 12 lô 11 Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

231.

Nguyễn Hữu Phúc, sinh ngày 03/02/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Obergasse 1B, 36304 Alsfeld

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm Xuân Trang, xã Nghi Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

232.

Nguyễn Diệu Mi, sinh ngày 29/3/1998 tại Gia Lâm, Hà Nội

Hiện trú tại: Graf-von-Stauffenberg-Allee 81, 60438 Frankfurt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 275 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

Giới tính: Nữ

233.

Ngô Văn Hưng, sinh ngày 16/8/1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lilienstr. 12, 86825 Bad-Wörishofen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4 Khu tập thể Cận Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng

Giới tính: Nam

234.

Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 02/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Christel-Küpper-Platz 5, 81379 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 16 Hùng Vương, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nam

235.

Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 11/11/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schlettweíntr. 2, 60386 Frankfurt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 124 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nam

236.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 06/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lütje Schling 4, 26624 Südbrookmerland OT Moordorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 60 ngách 22/17 ngõ Lệnh Củ, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

237.

Nguyễn Thụy Hải Yến, sinh ngày 16/4/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Am Königsberg 4, 29525 Uelzen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 67/15/1 Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

238.

Nguyễn Thùy Nhi, sinh ngày 13/8/2017 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludmillastr. 14, 81543 München

Giới tính: Nữ

239.

Trần Đức Hậu, sinh ngày 10/8/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alt-Griesheim 29, 65933 Frankfurt am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội

Giới tính: Nam

240.

Nguyễn Bạch Dương, sinh ngày 17/7/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alice Platz 5, 63065 Offenbach am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

241.

Nguyễn Phương Khánh Tina, sinh ngày 05/3/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Torgauer Landstr. 15, 04838 Eilenburg Sachsen

Giới tính: Nữ

242.

Nguyễn Thị Hoài Việt, sinh ngày 08/6/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grünewaldstr. 5, 04103 Leipzig

Giới tính: Nữ

243.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 18/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grenzweg 7a, 21244 Buchholz

Giới tính: Nam

244.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 19/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Flachsweg 15, 85302 Gerolsbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 339 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

245.

Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 30/11/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hildegundweg 17, 44319 Dortmund

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 80/66/46 đường Dương Quảng Hàm, phường 05, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

246.

Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 30/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pranckhstr. 21, 90431 Nürnberg

Giới tính: Nam

247.

Phùng Thị Toan, sinh ngày 11/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bremer Str. 87A, 21244 Buchholz (i.d.N)

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

Giới tính: Nữ

248.

Phạm Tuấn Khanh, sinh ngày 29/6/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bremer Str. 87A, 21244 Buchholz (i.d.N)

Giới tính: Nam

249.

Cao Thị Bích Quy, sinh ngày 06/6/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Göttingen Str. 5, 37154 Northheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã An Lạc, huyện Chí Linh, Hải Dương

Giới tính: Nữ

250.

Kiều Thạch, sinh ngày 24/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hasengarten Str. 9, 65189 Wiesbaden

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 80B Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

251.

Phạm Thị Lan, sinh ngày 11/3/1959 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mühlengasse 8, 56073 Koblenz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4, ngõ 357 Lê Lợi, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

252.

Vũ Thị Kiều Trang, sinh ngày 20/9/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Leipartstr. 11, 81369 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 65 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, Hải Dương

Giới tính: Nữ

253.

Đoàn Nhật Phong, sinh ngày 12/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frauenlobplatz 7, 55118 Mainz

Giới tính: Nam

254.

Nguyễn Trần Quốc Bảo, sinh ngày 21/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kiesstr. 27, 68519 Viernheim

Giới tính: Nam

255.

Huỳnh Văn Trung, sinh ngày 01/8/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sofienstr. 21, 76461 Muggensturm

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 21 Nguyễn Xuân Phụng, phường 2, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

256.

Uttermann-trinh Thanh, sinh ngày 15/11/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Str. 25, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 102-C17 Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

257.

Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 27/3/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Schlossgrabengasse 3, 63065 Offenbach am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 23, phố Cao Du, phường Âu Cơ, Phú Thọ

Giới tính: Nữ

258.

Lê Lisa, sinh ngày 17/6/2008 tại Đức

Hiện trú tại: Asternweg 8, 61381 Friedrichsdorf

Giới tính: Nữ

259.

Đặng Thị Phương Hà, sinh ngày 26/5/1982 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Alter Hof 41, 65549 Limburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 363 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

260.

Phạm Hùng Thắng, sinh ngày 17/9/2008 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Alter Hof 41, 65549 Limburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 363 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới tính: Nam

261.

Phạm Hùng Tiến, sinh ngày 14/4/2011 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Alter Hof 41, 65549 Limburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 363 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới tính: Nam

262.

Phan Thu Trang, sinh ngày 22/10/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ingolstädterstrasse 217, 80939 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 3/211 Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

263.

Lương Duy Anh Võ, sinh ngày 07/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weintraubenstr. 16, 06366 Köthen

Giới tính: Nam

264.

Trần Thị Sâm, sinh ngày 03/01/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westbahnhof Str. 3, 07745 Jena

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà F2 tập thể nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, dốc Thọ Lão, Hà Nội

Giới tính: Nữ

265.

Phan Thế Minh, sinh ngày 27/5/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Siemensstr. 14, 71636 Ludwigsburg

Giới tính: Nam

266.

Đinh Thị Thu Hương, sinh ngày 27/01/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Quade Str/13, 40589 Düsseldorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 6/150 Cao Thắng, Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

267.

Lương Thu Trang, sinh ngày 20/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lantpertstr. 2, 85609 Aschheim

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: J53, đường Trương Minh Giảng, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

268.

Mai Thanh Thảo Sophie, sinh ngày 27/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Starnberger Str. 5, 82131 Gauting

Giới tính: Nữ

269.

Trần Thị Minh Hạnh, sinh ngày 18/4/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Talallee 82, 71636 Ludwigsburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 9/256 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

270.

Bùi Đức Nam, sinh ngày 11/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schalaunische Str. 24, 06366 Köthen

Giới tính: Nam

271.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 12/8/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schalaunische Str. 24, 06366 Köthen

Giới tính: Nữ

272.

Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 25/10/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandrartstr. 11, 85053 Ingolstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 31, ngách 378/91 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Nữ

273.

Nguyễn An Khang, sinh ngày 20/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 3, 71065 Sindelfingen

Giới tính: Nam

274.

Nguyễn Bá Hoàng Anh Tommy, sinh ngày 14/11/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oselbach Str. 7, 66482 Zweibrücken

Giới tính: Nam

275.

Nguyễn Bảo Long, sinh ngày 04/4/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tituscorso 5, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

276.

Nguyễn Thế Chinh, sinh ngày 06/3/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hessingring Str. 6, 65205 Wiesbaden

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ngọc Trục, Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

277.

Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 05/5/1965 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Brüder Grimm 127, 34134 Kassel

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nam

278.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 05/7/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brüder Grimm 127, 34134 Kassel

Giới tính: Nữ

279.

Trần Đức Hùng, sinh ngày 10/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breslauer Str. 26, 76532 Baden Baden

Giới tính: Nam

280.

Đào Chí Đức, sinh ngày 13/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mainzerstr. 26, 64331, Weiterstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 8/492 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Giới tính: Nam

281.

Phạm Văn Của, sinh ngày 06/02/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lindenfelsstr. 55, 70327 Stuttgart

Giới tính: Nam

282.

Nguyễn Phương Ly, sinh ngày 20/7/1994 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Nordstr. 53, 46399 Bocholt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Mã Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

283.

Đặng Thị Việt Phương, sinh ngày 16/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Zwiebelrain 7, 63879 Weibersbrunn

Giới tính: Nữ

284.

Doãn Thị Phương Trang, sinh ngày 09/7/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Zwiebelrain 7, 63879 Weibersbrunn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 32 Đường số 5, phường Lĩnh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

285.

Nguyễn Hồng Diệp Trang, sinh ngày 31/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bokeloher Str. 42a, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

286.

Bùi Thị Tấn, sinh ngày 03/8/1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Frankenallee 41, 60327 Frankfurt am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Công ty xây lắp I, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

287.

Trần Anh Tuấn, sinh ngày 25/02/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Danziger 6, 61440 Oberursel

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 8 phố Hàng Giầy, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

288.

Safaric Kiều Hương Nam, sinh ngày 02/02/1987 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh

Giới tính: Nữ

289.

Phan Ngọc Sơn, sinh ngày 15/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Richard-Wagner Str. 22, 91207 Lauf

Giới tính: Nam

290.

Phùng Thị Thúy Vân, sinh ngày 23/01/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lessingstr. 4, 63533 Mainhausen, Mainflingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 63 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

291.

Đỗ Ngọc Linh Hoa, sinh ngày 24/01/1992 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Böcksteiner Str. 20, 80687 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 75b, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

292.

Lê Thị Minh Hòa, sinh ngày 15/6/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schäfergasse 10B, 63128 Dietzenbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 606 Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

293.

Nguyễn Đăng Lộc, sinh ngày 15/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schäfergasse 10B, 63128 Dietzenbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: E2 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nam

294.

Nguyễn Phan Minh Ngọc, sinh ngày 28/10/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosmarin Str. 24, 04758 Oschatz

Giới tính: Nữ

295.

Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 25/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosmarin Str. 24, 04758 Oschatz

Giới tính: Nam

296.

Trần Thị Trang, sinh ngày 24/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Katharinen Str. 9/11, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ

297.

Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 29/7/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Garmischer Str. 221, 81377 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 7a, Miếu 2 xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

298.

Lê Max Hải Đăng, sinh ngày 03/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldtorstr. 11, 79761 Waldshut

Giới tính: Nam

299.

Đỗ Hương Giang, sinh ngày 20/8/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Monheimsallee 10, 52062 Aachen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 5, ngõ 101, Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, huyện Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

300.

Trần Bá Tuệ Freddy, sinh ngày 10/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ahrstr. 90, Ap. 71, 47139 Duisburg

Giới tính: Nam

301.

Đỗ Minh Anh, sinh ngày 08/9/2018 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Uerdinger str. 5, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

302.

Thân Đình Quang, sinh ngày 28/10/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Corkstr. 14B, 51103 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 9, Tân Yên, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

303.

Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 05/12/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Corkstr. 14B, 51103 Köln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 223, Gác 2, nhà B, khu tập thể Thuốc lá Thăng Long, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới tính: Nữ

304.

Khương Đức Huy David, sinh ngày 22/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elbingenstrasse 76, 27755 Delmenhorst

Giới tính: Nam

305.

Khương Hoài Linh Claudia, sinh ngày 18/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elbingenstrasse 76, 27755 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

306.

Hương Bội Hạnh, sinh ngày 26/10/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fritz Reuter Str. 20, 70193 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 26 An Điền, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

307.

Đặng Đình Đức, sinh ngày 06/10/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reudnitzer Str. 11, 04103 Leipzig

Giới tính: Nam

308.

Phạm Sao Mai, sinh ngày 22/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Cotta Strasse 10, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nữ

309.

Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 11/3/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johanneskirchner Str 105, 81927 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 17 Nguyễn Thái Học, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

310.

Nguyễn Nhuận Phát, sinh ngày 20/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nürnberger Str 12, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Giới tính: Nam

311.

Nguyễn Trung Thành, sinh ngày 16/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nürnberger Str 12, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Giới tính: Nam

312.

Nguyễn Thùy Dương Michelle, sinh ngày 24/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Holzer Str. 14, 87561 Oberstdorf

Giới tính: Nữ

313.

Nguyễn Thị Mỹ Khánh, sinh ngày 10/6/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ufhabiweg 4, 79539 Lörrach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 213 Đồng Khởi, phòng 22, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

314.

Lê Thị Hoa, sinh ngày 14/8/1966 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Paulusstr. 9, 53227 Bonn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 47 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

315.

Trần Mai Anh, sinh ngày 08/02/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Von-Eichendorff-Str. 1, 86470 Thannhausen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 206 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

316.

Đỗ Thị Hồng Liên, sinh ngày 16/9/1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Die Heide 79, 30890 Barsinghausen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 182 đường Nguyễn Bính, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

317.

Lương Thị Thi Trang, sinh ngày 31/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Birkenweg 4, 86672 Thierhaupten

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 8 ngõ 123 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giới tính: Nữ

318.

Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 17/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Keilbergstr. 26, 71032 Böblingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 93B Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

319.

Lê Huy Long, sinh ngày 07/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eduard-Pfeiffer-Str. 2, 70192 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 34A Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

320.

Hà Việt Anh, sinh ngày 11/8/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waldenburger Str. 87, 08371 Glauchau

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 77 Núi Thành, TP Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

321.

Hà Thiên Long, sinh ngày 29/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldenburger Str. 87, 08371 Glauchau

Giới tính: Nam

322.

Trần Thomas Kim Long, sinh ngày 07/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auerfeldstr. 21, 81541 München.

Giới tính: Nam

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1579/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1579/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo30/09/2019
Số công báoTừ số 785 đến số 786
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(14/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1579/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1579/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân cư trú tại Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1579/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân cư trú tại Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1579/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành19/09/2019
        Ngày hiệu lực19/09/2019
        Ngày công báo30/09/2019
        Số công báoTừ số 785 đến số 786
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (14/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1579/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân cư trú tại Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1579/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân cư trú tại Đức

             • 19/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/09/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực