Quyết định 1579/QĐ-UBND

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1579/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn Bắc Giang 2025 2030 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 1907/BXD-HTKT ngày 05/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn lưu vực sông Cầu;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1678/TTr-SXD ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang với nội dung:

Đưa ra khỏi quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn tại Khu Lăng Cao, xã Cao Xá và xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên với quy mô khoảng 37ha.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, S Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 2;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TKCT, TH, TNMT;

+ Lưu: VT, XD, Linh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1579/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1579/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1579/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1579/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn Bắc Giang 2025 2030 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1579/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn Bắc Giang 2025 2030 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1579/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành30/09/2016
       Ngày hiệu lực30/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1579/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn Bắc Giang 2025 2030 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1579/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn Bắc Giang 2025 2030 2016

           • 30/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực