Quyết định 1579/QĐ-UBND

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1579/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấ


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1579/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện – quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Căn cứ biểu quyết kết luận cuộc họp UBND quận Gò Vấp ngày 26/5/2008;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp;

Phòng Quản lý Đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, là đơn vị dự toán thuộc Ngân sách nhà nước quận, kế toán đơn vị là công chức kiêm nhiệm được bổ nhiệm theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành;

Trụ sở phòng đặt tại số 19 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Phòng Quản lý Đô thị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống úng, lụt, bão; phòng cháy.

Chức năng, nhiệm vụ được quận bổ sung: Quản lý về đầu tư cơ bản; phòng chống úng, lụt, bão; phòng cháy.

Điều 2. Biên chế của Phòng Quản lý Đô thị do Ủy ban nhân dân quận phân bổ trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt hàng năm.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị gồm có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị trước Chủ tịch UBND và UBND quận; phòng có từ một đến ba Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Lãnh đạo phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm theo quy trình và phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 3. Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân và hướng dẫn của Thủ trưởng của Sở - Ngành thành phố liên quan, Trưởng phòng xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức hoạt động, biên chế và nhân sự được giao Trưởng phòng có trách nhiệm phân công công việc cho công chức phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; Công chức được phân công chịu trách nhiệm công việc trước Trưởng phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2008. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2005 của UBND quận về việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng phòng Quản lý Đô thị có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 5;
-Sở Nội vụ;
-Sở TN & MT; Sở XD (để báo cáo);
-Thường trực QU,HĐND,UBND quận (để báo cáo);
-Ban Tổ chức Quận ủy (để báo cáo);
-Lưu: VT,PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1579/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1579/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2008
Ngày hiệu lực02/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1579/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1579/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1579/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1579/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Non
        Ngày ban hành28/05/2008
        Ngày hiệu lực02/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1579/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1579/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấ

            • 28/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực