Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK

Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK qui định hệ thống Biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với Công ty TNHH tư nhân, Công ty CP (ngoài công ty CP Nhà nước), Công ty hợp danh, DNTN và đơn vị kinh tế tập thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ xuất nhập khẩu đối với công ty TNHH tư nhân cổ phần hợp danh kinh tế tập thể


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 158/2003/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH CỤ THỂ HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN (NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC), CÔNG TY HỢP DANH, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 thuộc diện qui định tại Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo theo bản Qui định cụ thể này.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại – Giá cả, Vụ trưởng Vụ Phương pháp, chế độ thống kê Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Bản qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Lê Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2003/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/2003/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2003/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ xuất nhập khẩu đối với công ty TNHH tư nhân cổ phần hợp danh kinh tế tập thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ xuất nhập khẩu đối với công ty TNHH tư nhân cổ phần hợp danh kinh tế tập thể
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu158/2003/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành14/03/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ xuất nhập khẩu đối với công ty TNHH tư nhân cổ phần hợp danh kinh tế tập thể

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ xuất nhập khẩu đối với công ty TNHH tư nhân cổ phần hợp danh kinh tế tập thể

            • 14/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực