Quyết định 158/QĐ-BGTVT

Quyết định 158/QĐ-BGTVT năm 2011 về giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 158/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 158/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ nội dung Biên bản ghi nhớ kèm theo thư đề ngày 28/12/2010 của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới về Đoàn xác định Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại công văn số 101/TCĐBVN-KHĐT ngày 10/01/2011 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành quản lý dự án, đối với Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 là ban quản lý, điều hành dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam.

Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 158/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 158/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu158/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 158/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án

            • 24/01/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực