Quyết định 158/QĐ-TTg

Quyết định 158/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 1 cá nhân thuộc ngành Kiểm sát nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 158/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 158/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Tờ trình số 28/TTr-VKSTC-VP ngày 01 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 114/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 1 cá nhân thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

01. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

02. Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La;

03. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

04. Viện Kiểm sát nhân dân Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

05. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

06. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

07. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

08. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

09. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

10. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

01. Ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 158/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 158/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu158/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 158/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực