Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, chủ Bằng bảo hộ có quyền đề nghị được khắc phục lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Vụ pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT;
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


DANH SÁCH

GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ
(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Thời gian đình chỉ tính từ ngày

Lý do đình chỉ

1

09.VN.2008

Wax 44

Ngô

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

09/05/2011

Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ

2

92.VN.2011

DKC 9301

Ngô

Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM

VPĐD Monsanso Thái Lan

02/12/2011

Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ

3

07.VN.2008

DEKALB 959

Ngô

Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM

Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM

26/04/2012

Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ

4

11.VN.2008

LC 93-1

Lúa

Viện bảo vệ thực vật

Viện bảo vệ thực vật

20/03/2012

Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1580/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1580/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2012
Ngày hiệu lực02/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1580/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1580/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành02/07/2012
        Ngày hiệu lực02/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

            • 02/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực