Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND

Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND quy định về điều kiện xác định học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND điều kiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/2013/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Kạn tại Tờ trình số: 1510/TTr-SGDðT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định điều kiện xác định học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được phép ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Quyết định này áp dụng đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Điều kiện xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày

Đối với trường hợp nhà ở xa trường: Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 10km trở lên;

Đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá thì khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 07km trở lên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1582/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1582/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2013
Ngày hiệu lực06/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1582/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND điều kiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND điều kiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1582/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành26/09/2013
        Ngày hiệu lực06/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND điều kiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND điều kiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn Bắc Kạn

            • 26/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực