Quyết định 1583/QĐ-UBND

Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1583/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 mầm non Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

1. Tựu trường vào ngày 15/8/2015 và khai giảng vào ngày 05/9/2015 (một s trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có th tựu trường và khai giảng sớm hơn).

2. Ngày bắt đầu học kỳ I -17/8/2015 và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 29/12/2015. Kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5/2016.

3. Ngày kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2016. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5/2016.

4. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngày 6, 78/01/2016.

5. Thi THPT Quốc gia năm 2016 (Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2016.

7. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017 hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

8. Thời gian thực học đối với các cấp học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần)

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần)

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I - có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

d) Đối với giáo dục thường xuyên, có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

9. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

10. Thời gian nghỉ hè đi với giáo viên: 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học)

11. Đối với cấp Tiểu học: Để đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định của Bộ trong năm học là 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần. Thời gian nghỉ giữa các kỳ:

- Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần

- Nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ I): 01 tuần

- Nghỉ giữa hc kỳ II: 01 tuần

Điều 2. y quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này để quyết đnh:

1. Thời điểm nghỉ giữa học kỳ đối với bậc tiểu học, quy định thống nhất chung toàn tnh.

2. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lp theo chủ điểm.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

4. Thi gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

5. Báo cáo UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học trong những trường hợp đặc biệt.

6. Quy định thời điểm báo cáo tình hình chun bị năm học và tổ chức khai giảng, báo cáo sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua khen thưởng năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Thường vụ Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tnh;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
VP: LĐ và CV: TH, KH;
-
Lưu: VT, GD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1583/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1583/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1583/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1583/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 mầm non Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1583/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 mầm non Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1583/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1583/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 mầm non Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1583/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 mầm non Thừa Thiên Huế

            • 12/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực