Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho Văn phòng Bộ (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-BNN-TC ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ;
Theo đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 335/KHCN-KH ngày 07/06/2011 v/v điều chỉnh vốn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các đơn vị: Văn phòng Bộ và Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được điều chỉnh, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

ĐIỀU CHỈNH

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
(kèm theo Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC ngày 14/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

NỘI DUNG

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Chênh lệch

Mã số NSNN

Kho bạc

A

B

1

2

3=1-2

4

5

I

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (Loại 370-371)

140.000

140.000

0

 

 

1

Văn phòng Bộ

0

140.000

-140.000

1053631

KBNN Ba Đình

1.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

140.000

-140.000

 

 

 

Trong đó: Kinh phí không khoán

 

140.000

-140.000

 

 

2

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III

140.000

0

140.000

1054916

KBNN Khánh Hòa

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

140.000

 

140.000

 

 

 

Trong đó: Kinh phí không khoán

140.000

 

140.000

 

 

 

Tổng cộng

140.000

140.000

0

 

 

Ghi chú:

Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III: +140.000.000 đồng, do chuyển nhiệm vụ “Hội thảo kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nhuyễn thể ở Việt Nam” (được phê duyệt tại Quyết định 381/QĐ-BNN-TC ngày 7/3/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PT nông thôn) từ Văn phòng Bộ sang.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1585/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1585/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2011
Ngày hiệu lực14/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1585/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1585/QĐ-BNN-TC
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành14/07/2011
       Ngày hiệu lực14/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước

          • 14/07/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/07/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực