Quyết định 1587/QĐ-UBND

Quyết định 1587/QĐ-UBND bổ sung mục 6.2.3 khoản 6, khoản 13 Quyết định 953/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1587/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC 6.2.3 KHOẢN 6, KHOẢN 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 953/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ CÔNG NGHIỆP (BỔ SUNG THIẾT BỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 1652/UBND-VP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1008/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mục 6.2.3 khoản 6, khoản 13 Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp như sau:

6.2.3. Thiết bị:

- Thiết bị bàn ghế, tủ hồ sơ các phòng làm việc; bàn ghế, phông màn phòng họp; rèm cửa chắn nắng.

- Lắp đặt 20 máy lạnh loại 2HP.

13. Tổng mức vốn đầu tư: 6.057 triệu đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng         : 4.061 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị : 1.453 triệu đồng;

- Chi phí khác    : 324 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng         : 219 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Công nghiệp là chủ đầu tư công trình có trách nhiệm liên hệ với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng thực hiện đúng trình tự quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Sở Công nghiệp là chủ đầu tư, có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này; chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn sau theo đúng quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2008
Ngày hiệu lực15/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1587/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành05/05/2008
        Ngày hiệu lực15/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp

           • 05/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực