Quyết định 1588/QĐ-UBND

Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 quy định lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH LỘ GIỚI HAI ĐOẠN TUYẾN MỚI QUỐC LỘ 49B.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc kéo dài Quốc lộ 49B từ cầu Tư Hiền đến Quốc lộ 1A tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 708/TT-GTVT ngày 30 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định bổ sung lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B là 44,0m (tính từ tim đường ra mỗi bên là 22,0m) gồm:

- Đoạn 1: Đường qua cầu Ca Cút, Thảo Long từ Km40+000 (địa phận xã Hải Dương, huyện Hương Trà) đến Km48+400 (địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) nối vào Quốc lộ 49A tại Km5.

- Đoạn 2: Đường Lộc Bình từ Km94+400 (đầu cầu phía Nam cầu Tư Hiền) đến Km104+800 nối vào Quốc lộ 1A tại Km865+400.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức cắm mốc và hướng dẫn UBND các huyện: Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc các nội dung qui định lộ giới các đoạn tuyến nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh
- VP: LĐ và CV; GT, QH, XD;
- Lưu: VT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1588/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1588/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1588/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1588/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2008 lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực