Quyết định 159/2002/QĐ-UB

Quyết định 159/2002/QĐ-UB Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định 72/2001/QĐ-UB về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 159/2002/QĐ-UB trình tự, thủ tục tổ chức công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất điều chỉnh Quyết định 72/2001/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2001/QĐ-UB NGÀY 17/9/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng và mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa ban thành phố;
Xét thực tế công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bằng thành phố và đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh nội dung quy định tại khoản 4, Điều 8 của Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố (về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố), như sau:

"4/- Trong trường hợp phương án bồi thường thiệt hại đã được lập và phê duyệt theo đúng trình tự, chính sách hiện hành, nếu một số hộ dân vẫn cố tình chống đối, không thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chủ trì cùng Thường trực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố kiểm tra lại chính sách và phương án bồi thường thiệt hại của các đối tượng này.

Sau khi kiểm tra, nếu phương án bồi thường thiệt hại đã tuân thủ đúng chính sách của Nhà nước và Hội đồng giải phóng mặt bằng quận, huyện đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể giải thích, vận động mà các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành phương án bồi thường thiệt hại được duyệt thỉ Chủ tịch Uỷ ban hành chính kiên quyết (cưỡng chế) tổ chức di chuyển, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý, sử dụng và triển khai dự án theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

Khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện) có quyết định cưỡng chế bằng lực lượng của chính quyền địa phương, Hội đồng Giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các lực lượng tiến hành cưỡng chế và xác nhận việc bàn giao giữa lực lượng tiến hành cưỡng chế với chủ dự án; nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện) xử lý".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu159/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 159/2002/QĐ-UB trình tự, thủ tục tổ chức công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất điều chỉnh Quyết định 72/2001/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 159/2002/QĐ-UB trình tự, thủ tục tổ chức công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất điều chỉnh Quyết định 72/2001/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu159/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành27/11/2002
        Ngày hiệu lực27/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 159/2002/QĐ-UB trình tự, thủ tục tổ chức công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất điều chỉnh Quyết định 72/2001/QĐ-UB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 159/2002/QĐ-UB trình tự, thủ tục tổ chức công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất điều chỉnh Quyết định 72/2001/QĐ-UB

            • 27/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực