Quyết định 159/QĐ-UBND

Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2008 sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 159/QĐ-UBND 2008 sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng Tôn giáo vào Sở Nội vụ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH VÀ BAN TÔN GIÁO VÀO SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, tài chính và tài sản của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo về Sở Nội vụ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành liên tục các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.

Việc sáp nhập hoàn thành trước ngày 31/3/2008.

2. Phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

3. Xây dựng và triển khai việc thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức tham mưu giúp việc; bố trí biên chế, cán bộ, công chức hợp lý, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng, Trưởng ban Tôn giáo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 159/QĐ-UBND 2008 sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng Tôn giáo vào Sở Nội vụ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 159/QĐ-UBND 2008 sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng Tôn giáo vào Sở Nội vụ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu159/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 159/QĐ-UBND 2008 sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng Tôn giáo vào Sở Nội vụ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 159/QĐ-UBND 2008 sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng Tôn giáo vào Sở Nội vụ Bình Định

            • 20/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực