Quyết định 159/QĐ-UBND

Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 134/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 159/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 17 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 159 /QĐ-UBND ngày 14 /8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 134

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

29

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính

Đã được thay thế

 

2

Chứng thực chữ ký

Đã được thay thế

 

3

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc tiếng việt sang tiếng nước ngoài

Đã được thay thế

 

4

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Đã được thay thế

 

5

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Gộp lại theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

 

6

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Đã được thay thế

 

7

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Gộp lại theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

 

8

Đăng ký xác định lại dân tộc cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Gộp lại theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

 

9

Đăng ký xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Gộp lại theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

 

10

Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Gộp lại theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

 

11

Đăng ký điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Đã được thay thế

 

 

Tổng số 11 thủ tục

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 159/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 159/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu159/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành14/08/2012
       Ngày hiệu lực14/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 159/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 159/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

           • 14/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực