Quyết định 1591/QĐ-BTTTT

Quyết định 1591/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1591/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định s 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm v, quyền hn và cơ cấu tchức ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư s01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định chđịnh phòng thnghiệm phc vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyn thông;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng thử nghiệm:

Trung tâm đo kim Vin thông

thuộc Công ty Cphần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông

với phạm vi đưc chđịnh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thnghiệm có tên tại Điều 1 phi tuân thủ đầy đ các yêu cầu đi với phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy đnh hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phn Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông, phòng thử nghiệm có n tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
-
Các Tổ chc chứng nhận hợp quy (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Tên: Trung tâm đo kiểm Viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Giấy chứng nhận kinh doanh số 0102035139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 25/9/2006, sửa đổi lần thứ 11 ngày 01/4/2015.

Địa chỉ: Số 13, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định

TT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Quy định kỹ thuật

I

Dịch vụ viễn thông

 

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

QCVN 36:2011/BTTTT(1)

2

Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động

QCVN 81:2014/BTTTT(2)

II

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

 

3

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện

QCVN 09:2010/BTTTT(3)

QCVN 32:2011/BTTTT

4

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 09:2010/BTTTT(3)

QCVN 32:2011/BTTTT

QCVN 08:2010/BTTTT

Ghi chú:

(1) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 36:2011/BTTTT;

(2) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 81:2014/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ của QCVN 9:2010/BTTTT.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1591/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1591/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1591/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1591/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực25/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015

            • 25/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực