Quyết định 1596/QĐ-UBND

Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1596/QĐ-UBND 2010 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1596/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN GIỒNG TRÔM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm tại Tờ trình số 485/TTr- UBND-NC ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 315/TTr-SNV ngày 09 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và nhân sự của Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng huyện Giồng Trôm, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

2. Biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Việc quản lý, sử dụng biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Trưởng Phòng Nội vụ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1596/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2010
Ngày hiệu lực14/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1596/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1596/QĐ-UBND 2010 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1596/QĐ-UBND 2010 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1596/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thái Xây
        Ngày ban hành14/07/2010
        Ngày hiệu lực14/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1596/QĐ-UBND 2010 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1596/QĐ-UBND 2010 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm Bến Tre

         • 14/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực