Quyết định 1598/QĐ-TTg

Quyết định 1598/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1598/QĐ-TTg 2013 định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 2014 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1598/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG VỐN VAY ADB GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ SAU NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6133/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013), ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016" như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB rà soát, điều chỉnh, xây dựng danh mục chương trình, dự án vay vốn ADB giai đoạn 2014 - 2016 và các năm tiếp theo theo định hướng đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, GTVT, GD&ĐT, TNMT, XD, CT, NV, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1598/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1598/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực13/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1598/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1598/QĐ-TTg 2013 định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1598/QĐ-TTg 2013 định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 2014 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1598/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực13/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1598/QĐ-TTg 2013 định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 2014 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1598/QĐ-TTg 2013 định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 2014 2016

            • 13/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực