Quyết định 1598/QĐ-UBND

Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án mở rộng và nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 1814/QĐ-UBND 2007 mở rộng nâng cao xuất khẩu lao động Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2007-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 22/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở rộng và nâng cao chất lượng công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng và nâng cao chất lượng công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015.

(Kèm theo quyết định này)

Điều 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1598/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1598/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2007
Ngày hiệu lực12/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1598/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1598/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành12/09/2007
        Ngày hiệu lực12/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2007 nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Hưng Yên