Quyết định 16/2001/QĐ-BCN

Quyết định 16/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TẠP CHÍ KINH TẾ ĐỊA CHẤT NGUYÊN LIỆU KHOÁNG VÀO TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Theo Thông báo số 3479/TB-VHTT ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy hoạch mạng lưới báo chí;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (tại Công văn số 246/CV-ĐCKS ngày 14 tháng 3 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng và Tổng Biên tập Tạp chí Địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Bộ Văn hoá-Thông tin,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHCN&MT,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- Lưu VP,TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2001
Ngày hiệu lực06/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 16/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành22/03/2001
        Ngày hiệu lực06/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tạp chí Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng vào Tạp chí Địa chất

            • 22/03/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/04/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực