Quyết định 16/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) thuê để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet do của Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện

Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê đã được thay thế bởi Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối truy nhập Internet và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/QÐ-TCBÐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾT NỐI INTERNET (IXP), DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET (ISP) THUÊ ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾT NỐI, DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBÐ ngày 20/11/2001của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NÐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông tại Công văn số 4953/VPCP-KTTH ngày 19/10/2001 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành tạm thời cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông trong nước áp dụng đối với các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) thuê để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet, như sau:

1. Chi phí đầu nối, cài đặt ban đầu do các bên thoả thuận trên cơ sở giá thành.

2. Cước thuê kênh liên tỉnh (1.000 đ/tháng).

Kênh tốc độ

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Vùng 6

Vùng 7

2 Mbps

27.225

35.561

40.162

53.100

84.477

112.958

156.887

34 Mbps

130.680

170.692

192.777

254.880

405.489

542.246

753.057

45 Mbps

239.579

312.935

353.424

467.278

743.394

994.025

1.380.599

- Vùng cước quy định nêu trên được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 490/2001/QÐ-TTg ngày 21/6/2001 của Tổng cục Bưu điện.

- Các mức cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi thành kể từ ngày 01/02/2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông, các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Ðiều 3
- PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Vật giá Chính phủ
- Lưu VP, KTKH

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Trần Ngọc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2002
Ngày hiệu lực01/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Ngọc Bình
        Ngày ban hành11/01/2002
        Ngày hiệu lực01/02/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho DN cung cấp internet(IXP), DN cung cấp internet (ISP) thuê