Quyết định 16/2002/QĐ-TTg

Quyết định 16/2002/QĐ-TTg về khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án và kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2002/QĐ-TTg khung bồi thường tái định cư hỗ trợ người bị ảnh hưởng DA kế hoạch dân tộc thiểu số Hạ tầng CS nông thôn dựa vào cộng đồng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ, HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA DỰ ÁN "HẠ TẦNG CƠ SỞ NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8697/BKH-ĐP ngày 21 tháng 12 nam 2001) và ý kiến của Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án cụ thể như sau:

1. Bồi thường giá trị sử dụng đất, hoa màu, nhà ở, vật kiến trúc khác theo chi phí thay thế không trừ khấu hao hoặc không trừ đi giá trị thanh lý theo Hiệp định Tín dụng phát triển đã được thống nhất giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho người bị ảnh hưởng bởi Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" (Giá/chi phí thay thế đất được hiểu là giá tính đền bù thiệt hại về đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp người bị ảnh hưởng bởi dự án không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thì được dự án bồi thường, hỗ trợ về giá trị quyền sử dụng đất và giá trị các tài sản bị thiệt hại trên đất với điều kiện đất đang sử dụng không có tranh chấp, được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Bảng Kiểm kê những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của dự án theo khung chính sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này, làm căn cứ để các tỉnh thuộc phạm vi dự án thực hiện.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước tổ chức thực hiện trên cơ sở Bảng Kiểm kê những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 13 tỉnh thuộc phạm vi Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2002
Ngày hiệu lực18/01/2002
Ngày công báo08/03/2002
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 16/2002/QĐ-TTg khung bồi thường tái định cư hỗ trợ người bị ảnh hưởng DA kế hoạch dân tộc thiểu số Hạ tầng CS nông thôn dựa vào cộng đồng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 16/2002/QĐ-TTg khung bồi thường tái định cư hỗ trợ người bị ảnh hưởng DA kế hoạch dân tộc thiểu số Hạ tầng CS nông thôn dựa vào cộng đồng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu16/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Công Tạn
     Ngày ban hành18/01/2002
     Ngày hiệu lực18/01/2002
     Ngày công báo08/03/2002
     Số công báoTừ số 9 đến số 10
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2002/QĐ-TTg khung bồi thường tái định cư hỗ trợ người bị ảnh hưởng DA kế hoạch dân tộc thiểu số Hạ tầng CS nông thôn dựa vào cộng đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2002/QĐ-TTg khung bồi thường tái định cư hỗ trợ người bị ảnh hưởng DA kế hoạch dân tộc thiểu số Hạ tầng CS nông thôn dựa vào cộng đồng

          • 18/01/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/03/2002

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/01/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực