Quy định 16/2003/QĐ-UB

Quy định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 07/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2003/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 26 tháng 05 năm 2003

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 4 ĐIỀU 5 CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/07/1993;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá;

- Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỷ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính - Vật giá tại công văn số 809/TC/BG ngày 21/05/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung điểm 4 Điều 5 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 28/04/2003 của UBND tỉnh như sau:

“4. Trong một phiên đấu giá, nếu có nhiều lô đất được đưa ra đấu giá thì việc đấu giá được tiến hành lần lượt từng lô một hoặc ghép hai lô đấu giá một lúc tuỳ theo nhu cầu đăng ký của người tham gia đấu giá để Hội đồng đấu giá Quyết định. Trường hợp ghép 2 lô để đấu giá thì giá tối thiểu của lô đấu ghép bằng tổng giá tối thiểu của 2 lô được ghép nhân (x) với 110%. Đối với việc đấu giá từng lô một thì mỗi người có quyền đấu hai lô liên kề. Một người tham gia đấu giá chỉ được đưa ra một mức giá cho một lần đấu giá ”

Các quy định khác của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2: Chánh văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các sở, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, CVĐC, TM

TM/UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu16/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2003
Ngày hiệu lực26/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuy định
       Số hiệu16/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýPhan Lâm Phương
       Ngày ban hành26/05/2003
       Ngày hiệu lực26/05/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2003/QĐ-UB sửa đổi điểm 4 Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất