Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài tuyến đường tỉnh lộ ĐT 629 (Bồng Sơn – An Lão) do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài đường tỉnh lộ ĐT 629 Bồng Sơn An Lão Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐT 629 (BỒNG SƠN-AN LÃO)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 60/1998/QĐ-UB ngày 05/01/2003 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý đầu tư và sữa chữa thường xuyên 13 tuyến đường tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 108/GTVT-GT ngày 25/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chiều dài tuyến đường tỉnh lộ ĐT 629 (Bồng Sơn – An Lão) với các nội dung như sau:

1. Tên đường: Tỉnh lộ ĐT 629 (Bồng Sơn – An Lão)

2. Chiều dài tuyến: Tổng chiều dài tuyến 31,20 Km

- Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với Quốc lộ 1A mới (Km1144+00) thuộc địa phận Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.

- Điểm cuối tuyến tại Km31+200 thuộc địa phận Trung tâm huyện lỵ An Lão.

3. Đơn vị quản lý:

- Sở Giao thông vận tải Bình Định quản lý tuyến ĐT629 với chiều dài L=31,20 Km.

- Đoạn 1,8 Km nằm giữa tuyến Quốc lộ 1A mới và cũ là đường đô thị, giao cho UBND huyện Hoài Nhơn quản lý.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải cùng với UBND các huyện quản lý khai thác đường ĐT 629 theo đúng quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 60/1998/QĐ-UB ngày 05/01/2003 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, An Lão và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2006
Ngày hiệu lực27/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài đường tỉnh lộ ĐT 629 Bồng Sơn An Lão Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài đường tỉnh lộ ĐT 629 Bồng Sơn An Lão Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành17/02/2006
        Ngày hiệu lực27/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài đường tỉnh lộ ĐT 629 Bồng Sơn An Lão Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài đường tỉnh lộ ĐT 629 Bồng Sơn An Lão Bình Định

            • 17/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực