Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2011/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐANG TỒN TẠI DỌC THEO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3287/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 12/6/2015 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1341/STP-VBPQ ngày 25/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố, như sau:

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau:

“4. Trường hợp Nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất để xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng thì trình tự, thủ tục thu hồi đất và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quy định hiện hành của UBND Thành phố.”

2. Sửa đổi mục a) khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Trường hợp chủ sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất có nhu cầu thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sử dụng đất làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho sử dụng đất theo quy định”.

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 5 như sau:

“3) Quản lý, sử dụng diện tích đất sau thu hồi trong trường hợp thực hiện phương án b) khoản 1 Điều này.

Diện tích đất sau thu hồi được sử dụng vào các mục đích:

- Lập dự án sử dụng vào mục đích công cộng (không sử dụng để mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ) có xây dựng tường rào ngăn cách với đất của các hộ liền kề phía trong.

- Nếu tổ chức, cá nhân sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng đất để hợp thửa đất xây dựng công trình theo quy hoạch, chỉnh trang tuyến phố thì được xem xét giao đất chỉ định theo giá thị trường quy định. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, đề xuất UBND Thành phố giải quyết từng trường hợp cụ thể.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính;
- Các PCTUBND Thành phố ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: các PCVP, TH, các Phòng CV; Trung tâm TH và công báo;
- Lưu: VT, TNth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực27/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực