Quyết định 160/2002/QĐ-TTg

Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 946/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 141/TT-UB ngày 21 tháng 10 năm 2002 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 678/TTr-BNV ngày 07 tháng 11 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu hình quốc huy. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số ủy viên do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh,
- Ban QLCKCN Hà Tĩnh,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : TCCB, CCHC, KTTH, TH,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu160/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2002
Ngày hiệu lực15/11/2002
Ngày công báo15/12/2002
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu160/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành15/11/2002
        Ngày hiệu lực15/11/2002
        Ngày công báo15/12/2002
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 160/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh