Quyết định 161/QĐ-UBND

Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 161/QĐ-UBND 2008 thành lập Sở Thông tin Truyền thông Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Sở Thông tin và Truyền thông có tư các pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành liên tục các công việc được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.

Việc tiếp nhận hoàn thành trước 31/3/2008.

2. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông sau khi có hướng dẫn của liên Bộ.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức tham mưu giúp việc; bố trí biên chế, cán bộ, công chức hợp lý, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Sở.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 21/02/2005 của UBND tỉnh về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 161/QĐ-UBND 2008 thành lập Sở Thông tin Truyền thông Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 161/QĐ-UBND 2008 thành lập Sở Thông tin Truyền thông Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu161/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 161/QĐ-UBND 2008 thành lập Sở Thông tin Truyền thông Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 161/QĐ-UBND 2008 thành lập Sở Thông tin Truyền thông Bình Định

            • 20/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực