Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND

Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang Chợ Nhàng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1610/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THU DỊCH VỤ NGHĨA TRANG NHÂN DÂN CHỢ NHÀNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1070/TTr-STC- QLCSGC ngày 12/4/2013 kèm theo Biên bản hội nghị liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày 02/4/2013 về việc điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa, Sở Tư pháp tại Công văn số 455/STP-XDVB ngày 24/4/2013 về việc thẩm định văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa; gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Đơn giá thu dịch vụ:

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (đồng)

1

Đào chôn mộ hung táng

Đồng/mộ

1.150.000

2

Ca xe tang

 

 

1

Cước xe chuyên dụng chở thi hài

Đồng/ca

870.000

2

Cước xe chuyên dụng chở thi hài phục vụ ngoài Thành phố (từ km thứ 8 đến nghĩa trang ngoài thành phố cả 02 chiều đi và về)

 

 

2.1

Từ km thứ 8 đến km 20

Đồng/km

14.000

2.2

Trên 20km

Đồng/km

12.000

3

Công tác xử lý môi trường

 

 

1

Xử lý môi trường sau cát táng

Đồng/ca

320.000

2

Xử lý môi trường sau hung táng

Đồng/ca

140.000

IV

Công tác duy trì chăm sóc, bảo vệ

 

 

1

Duy trì chăm sóc, bảo vệ mộ hung táng

Đồng/mộ/1 năm

310.000

2

Duy trì chăm sóc, bảo vệ mộ cát táng

Đồng/mộ/1 năm

185.000

2. Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa có trách nhiệm niêm yết công khai đơn giá; thông báo cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và thực hiện ký hợp đồng, tổ chức thu, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước. Khi chế độ, chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật, giá cả thay đổi; Công ty lập phương án điều chỉnh đơn giá, gửi Sở Tài chính và các ngành liên quan xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế Thanh Hóa, UBND Thành phố Thanh Hóa hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; chủ động giải quyết hoặc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Quyết định số 3193/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh.

Đối với các hợp đồng ký trước ngày 01/7/2013, thực hiện theo đơn giá đã ký trong hợp đồng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1610/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1610/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1610/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang Chợ Nhàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang Chợ Nhàng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1610/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành20/05/2013
       Ngày hiệu lực01/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang Chợ Nhàng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang Chợ Nhàng

          • 20/05/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực