Quyết định 1610/QĐ-UBND

Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu kho bạc năm 2006 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 vận động mua trái phiếu kho bạc tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1610/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU KHO BẠC NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BTC ngày 28/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 02 năm, lãi suất 8,6%/năm;

Căn cứ Công văn số 4615/BTC-KBNN ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính về việc tổ chức phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1181/STC-NS ngày 19/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu mua trái phiếu kho bạc năm 2006 theo khu vực dân cư trên địa bàn toàn tỉnh là 6.650 triệu đồng (Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng). Có bảng chỉ tiêu cho từng huyện, thị kèm theo.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị chỉ đạo, thực hiện việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức, địa bàn dân cư và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU KHO BẠC NĂM 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của tỉnh Bình Phước)

Đơn vị tính: đồng

STT

TÊN HUYỆN, THỊ XÃ

CHỈ TIÊU

01

Thị xã Đồng Xoài

5.500.000.000

02

Huyện Đồng Phú

130.000.000

03

Huyện Bình Long

200.000.000

04

Huyện Chơn Thành

100.000.000

05

Huyện Lộc Ninh

170.000.000

06

Huyện Bù Đốp

80.000.000

07

Huyện Phước Long

300.000.000

08

Huyện Bù Đăng

170.000.000

Tổng cộng

6.650.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1610/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1610/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2006
Ngày hiệu lực21/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1610/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 vận động mua trái phiếu kho bạc tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 vận động mua trái phiếu kho bạc tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1610/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành21/09/2006
        Ngày hiệu lực21/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 vận động mua trái phiếu kho bạc tỉnh Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2006 vận động mua trái phiếu kho bạc tỉnh Bình Phước

            • 21/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực