Quyết định 1611/QĐ-BTNMT

Quyết định 1611/QĐ-BTNMT năm 2009 giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, đã được thay thế bởi Quyết định 1800/QĐ-BTNMT giaoTổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in,


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1611/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỔ CHỨC VIỆC IN, QUẢN LÝ VÀ PHÁT HÀNH PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Bãi bỏ Quyết định số 1034/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ Công nghệ tài nguyên – môi trường (TECOS) thực hiện dịch vụ in, phát hành mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Công ty TECOS;
- Lưu: VT, TCCB.C.130

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1611/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1611/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2009
Ngày hiệu lực15/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1611/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in,
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1611/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành19/08/2009
        Ngày hiệu lực15/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in,

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1611/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in,