Quyết định 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1611/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VỆ TINH QUỐC GIA TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam National Satellite Center (viết tắt là VNSC).

Điều 2. Giao Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (05).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1611/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1611/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo23/09/2011
Số công báoTừ số 509 đến số 510
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1611/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1611/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1611/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1611/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành16/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo23/09/2011
        Số công báoTừ số 509 đến số 510
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1611/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1611/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

            • 16/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực