Quyết định 1615/2003/QĐ-UB

Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1615/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 3860/QĐ-UB ngày 26/6/2001 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sàigòn ;
Xét văn bản số 345/CV-TCT ngày 07/4/2003 của Tổng Công ty Thương mại Sàigòn về việc thay đổi nhân sự Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp tại Công ty Thương mại Tổng hợp Sài gòn ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sàigòn theo Điều 1 của quyết định số 3860/QĐ-UB ngày 26/6/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông (Bà) như sau :

1- Trưởng Ban : Ông Trần Thành Nam, Giám đốc Công ty.

2- Ủy viên thường trực : Bà Võ Thị Nha, Trưởng phòng Kế toán-Thống kê.

3- Các ủy viên khác :

- Ông Hồ Thanh Hồng, Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy ;

- Ông Hà Công Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch-kinh doanh ;

- Ông Trần Minh Sang, Chủ tịch Công đoàn ;

- Bà Phạm Ngọc Dung, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh ;

- Ông Trần Văn Thi, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh.

Điều 2.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 3860/QĐ-UB ngày 26/6/2001 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, Giám đốc Công ty Thương mại Tổng hợp Sàigòn, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Liên đoàn Lao động TP
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1615/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1615/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2003
Ngày hiệu lực29/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1615/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1615/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýMai Quốc Bình
       Ngày ban hành29/04/2003
       Ngày hiệu lực29/04/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn