Quyết định 1619/QĐ-TTg

Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNIDO tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT DANH MC D ÁN DO T CHC PHÁT TRIN CA
LIÊN HP QUC (UNIDO) TÀI TR

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6180/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do UNIDO tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chquản Dự án: Bộ Công Thương

Chủ Dự án: Tổng cục Năng lượng

2. Mục tiêu của Dự án: Giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

3. Các kết quả chính của Dự án:

a) Các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp được đưa vào áp dụng và tuân thủ.

b) Nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho người sử dụng (doanh nghiệp công nghiệp), chuyên gia tư vn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi.

c) Tăng cường năng lực kỹ thuật cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghiệp, nhà cung cp/sn xut ni hơi, công ty tư vn năng lượng và các tổ chức tài chính/ngân hàng.

d) Tăng cường việc tiếp cận các nguồn tài chính và khuyến khích tài chính cho các dự án đầu tư sản xuất và sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

đ) Tăng số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

4. Thời gian thực hiện: 4 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt

Địa bàn thực hiện: Toàn quốc

5. Tổng mức vốn của Dự án: 12.053.000 USD, trong đó:

a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1.831.000 USD, gồm:

- Vốn ODA do GEF viện trợ thông qua UNIDO: 1.771.000 USD

- Vốn ODA viện trợ của UNIDO: 60.000 USD

b) Vốn đối ứng bằng tiền mặt của Bộ Công Thương: 21.200 USD tương đương 459.468.800 đồng.

c) Vốn đồng tài trợ: 10.200.800 USD gồm:

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật từ cơ quan tham gia, phối hợp thực hiện của Việt Nam là 2.238.800 USD, trong đó:

+ Bộ Công Thương: 1.703.800 USD;

+ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội: 200.000 USD;

+ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh: 200.000 USD;

+ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nng: 135.000 USD.

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của UNIDO: 50.000 USD

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các công ty sản xuất/chế tạo nồi hơi: 500.000 USD:

+ Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam: 100.000 USD;

+ Chi nhánh miền Nam - Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam: 100.000 USD;

+ Công ty cổ phần Thiết bị áp lực Bách Khoa Hà Nội: 50.000 USD;

+ Công ty TNHH Bách Khoa Á Châu: 100.000 USD;

+ Chi nhánh Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lnh Bách Khoa Đà Nng: 100.000 USD;

+ Công ty cổ phần Năng lượng Hoàng Đạo: 50.000 USD.

- Vốn đồng tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank): 7.412.000 USD (bằng tín dụng cho vay các dự án đầu tư cải thiện hiệu suất năng lượng và thay thế nồi hơi hiệu quả năng lượng của doanh nghiệp).

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trung ương.

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt do cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật do các bên liên quan đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam. vốn đồng tài trợ này không cung cấp trực tiếp cho Dự án trên.

Điều 2. Bộ Công Thương xây dựng, phê duyệt, ký Văn kiện Dự án với nhà tài trợ và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhn:
-
TTg CP, các PTTg;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương (02);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1619/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1619/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1619/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNIDO tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNIDO tài trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1619/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNIDO tài trợ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNIDO tài trợ

           • 17/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực