Quyết định 162/2010/QĐ-UBND

Quyết định 162/2010/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 162/2010/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 162/2010/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BUÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
Căn cứ Thông báo số 18/TB-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận một số nội dung công việc tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11 tháng 01 năm 2010;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 882/SNV-XDCQ ngày 01 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mỗi thôn, buôn được bố trí 01 nhân viên y tế.

2. Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, buôn được hưởng phụ cấp hàng tháng như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, buôn tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

- Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, buôn tại các xã còn lại.

Mức phụ cấp nêu trên không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các thôn, buôn, khu phố thuộc các phường, thị trấn.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn do ngân sách Trung ương và địa phương bảo đảm theo quy định.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu162/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 162/2010/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 162/2010/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu162/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Kim Anh
        Ngày ban hành01/02/2010
        Ngày hiệu lực01/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 162/2010/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 162/2010/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên y tế

            • 01/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực