Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về tổ chức Diễn đàn “Bản quyền tác giả Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam Hàn Quốc năm 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM - HÀN QUỐC NĂM 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Văn phòng Đại diện y ban Bản quyn tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tchức Diễn đàn “Bản quyền tác giả Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016”.

Din đàn sẽ bao gồm các chủ đề chính: phương hướng chính sách bản quyền tác giả của hai quốc gia theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA), phương hướng của ngành công nghiệp dựa trên bản quyền theo hiệu lực thi hành Hiệp định VKFTA.

Thời gian và địa điểm: ngày 02 tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, bảo him, ăn, ở, đi lại cho cán bộ Ủy ban và các báo cáo viên được mời dự Diễn đàn, địa điểm tổ chức, phiên dịch, thuê thiết bị dịch ca bin, dịch và in tài liệu, văn phòng phẩm;

- Cục Bản quyền tác giả chịu chi phí lễ tân đón tiếp, tiệc chiêu đãi và tặng phẩm (trích từ nguồn ngân sách được cấp năm 2016 của Cục).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng
báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1625/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam Hàn Quốc năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam Hàn Quốc năm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1625/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam Hàn Quốc năm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/QĐ-BVHTTDL Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam Hàn Quốc năm 2016

            • 05/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực