Quyết định 1625/QĐ-TTg

Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 Hiệp định khung ASEAN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN GÓI CAM KẾT DỊCH VỤ THỨ 9 TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6367/TTr-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, Công Thương, NG, TP, Tài chính, Xây dựng, GDĐT, NNPTNT, LĐTBXH, VHTTDL, KHCN, GTVT, Công an, TTTT, TNMT, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2013
Ngày hiệu lực19/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1625/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 Hiệp định khung ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 Hiệp định khung ASEAN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1625/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành19/09/2013
        Ngày hiệu lực19/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 Hiệp định khung ASEAN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 Hiệp định khung ASEAN

            • 19/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực