Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và ngành kinh tế cơ bản" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1626/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾ CƠ BẢN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNN ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn Quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản”;

Căn cứ công thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với đại diện ACIAR ngày 30/6/2012;

Xét đề nghị của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tại văn bản số 146/TTr-CSCL ngày 4/6/2012 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản (Structural adjustment implications of trade liberalisation in Vietnam)” mã số AGB/2005/113 đến 31 tháng 10 năm 2012, kinh phí do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ.

Điều 2. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chịu trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án đạt các mục tiêu đã đề ra; tuân thủ các quy định trong nước về tiếp nhận, quản lý sử dụng ODA và các quy định của nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1626/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1626/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực10/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1626/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1626/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực10/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án

            • 10/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực