Quyết định 1626/QĐ-UBND

Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2015 về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1626/QĐ-UBND 2015 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý các vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phạm vi giao quyền theo lĩnh vực phụ trách của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Phân công công tác thành viên UBND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, LN.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1626/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1626/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2015
Ngày hiệu lực29/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1626/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1626/QĐ-UBND 2015 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1626/QĐ-UBND 2015 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1626/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành29/07/2015
        Ngày hiệu lực29/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1626/QĐ-UBND 2015 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1626/QĐ-UBND 2015 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Lâm Đồng

            • 29/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực