Quyết định 1628/QĐ-TTg

Quyết định 1628/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn giải ngân Thỏa thuận vay Dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GIẢI NGÂN THỎA THUẬN VAY DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ - TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10493/BTC-QLN ngày 13 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính ký thư đề nghị gia hạn thời gian giải ngân Dự án gửi Nhà tài trợ.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm kết thúc Dự án hiệu quả trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ kinh phí cam kết phát sinh từ việc gia hạn thời gian giải ngân Dự án và sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 4;
- Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
(xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1628/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1628/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2021
Ngày hiệu lực28/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(29/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1628/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn giải ngân Thỏa thuận vay Dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn giải ngân Thỏa thuận vay Dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1628/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành28/09/2021
        Ngày hiệu lực28/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (29/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn giải ngân Thỏa thuận vay Dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn giải ngân Thỏa thuận vay Dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức

              • 28/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực