Quyết định 1628/QĐ-UBND

Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh Quyết định 161/2004/QĐ-UB về tổ chức thu phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh về tổ chức thu phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1628/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 07 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 161/2004/QĐ-UB NGÀY 11/02/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ TỐ CHỨC THU PHÍ THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 71/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 435/TC-TTr ngày 06/6/2005 v/v điều chỉnh và quy định tạm thời mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 161/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh v/v tổ chức thu phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh, đối với một số loại phí cụ thể như sau:

1. Phí vệ sinh (Mục 11 Quyết định 161/2004/QĐ-UB) được điều chỉnh như sau:

a) Mức thu:

a.1) Đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng mức thu 5.000 đồng/hộ/tháng.

a.2) Đối với nhà hàng:

+ Nhà hàng có quy mô nhỏ (Các hộ kinh doanh ăn uống cơm, phở sáng, ăn cháo đêm). Mức thu: 50.000 đồng/nhà hàng/tháng.

+ Nhà hàng có quy mô lớn (có thuê người làm). Mức thu: 100.000 đồng/nhà hàng/tháng.

a.3) Đối với các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp.

+ Cơ quan đơn vị HCSN có số lượng người từ 10 người trở xuống, mức thu 30.000 đồng/cơ quan, đơn vị/tháng.

+ Cơ quan đơn vị HCSN có số lượng người từ 11 người đến 20 người, mức thu 50.000 đồng/cơ quan, đơn vị/tháng.

+ Cơ quan, đơn vị HCSN có số lượng người từ 21 người đến 30 người, mức thu 70.000 đồng/ cơ quan, đơn vị/ tháng.

+ Cơ quan, đơn vị HCSN có số lượng người từ 31 người trở lên, mức thu 100.000 đồng/ cơ quan, đơn vị/ tháng.

+ Các doanh nghiệp, mức thu 100.000 đồng/ đơn vị/ tháng.

b) Đối tượng nộp và mức trích lại vẫn thực hiện theo Quyết định 161/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh.

2. Phí thư viện (Mục 7 Quyết định 161/2004/QĐ-UB) được điều chỉnh như sau:

a) Mức thu: đối với người lớn mức thu 10.000 đồng/ thẻ/năm.

b) Đối tượng nộp và mức trích thực hiện theo Quyết định số 161/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh.

3. Phí dự thi, dự tuyển: mức thu: 15.000 đồng/ học sinh.

Các nội dung không đề cập trong quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 161/2004/QĐ-UB ngày 11/2/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Mức thu trên được áp dụng từ ngày ban hành quyết định này. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 (t/h);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2005
Ngày hiệu lực22/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh về tổ chức thu phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh về tổ chức thu phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1628/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHà Đức Toại
       Ngày ban hành22/07/2005
       Ngày hiệu lực22/07/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh về tổ chức thu phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh về tổ chức thu phí

           • 22/07/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực