Quyết định 1629/QĐ-TTg

Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1629/QĐ-TTg 2020 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG NAM, HÀ TĨNH ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 12720/BTC-TCDT ngày 16 tháng 10 năm 2020, số 12883/BTC-TCDT ngày 20 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cụ thể:

a) Tỉnh Quảng Bình:

- Xuồng cao tốc các loại: 05 bộ, gồm: 01 bộ ST-1.200 (DT4), 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ - ST660 (DT2) và 02 bộ ST-450 (DT1).

- Nhà bạt cứu sinh các loại: 136 bộ, gồm: 76 bộ loại 16,5 m2; 55 bộ loại 24,75 m2; 05 bộ loại 60,0 m2.

- Phao cứu sinh các loại: 7.260 chiếc, gồm: 4.800 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

b) Tỉnh Quảng Trị:

- Xuồng cao tốc các loại: 03 bộ, gồm: 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1).

- Nhà bạt cứu sinh: 20 bộ loại 24,5 m2.

- Phao cứu sinh các loại: 4.100 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

c) Tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Xuồng cao tốc các loại: 03 bộ, gồm: 01 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1).

- Nhà bạt cứu sinh các loại: 28 bộ, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ loại 24,75 m2; 08 bộ loại 60,0 m2.

- Phao cứu sinh các loại: 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

- Máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ.

d) Tỉnh Quảng Nam:

- Xuồng cao tốc các loại: 05 bộ, gồm: 02 bộ ST-750 (DT3); 02 bộ ST-660 (DT2) và 01 bộ ST-450 (DT1).

- Nhà bạt cứu sinh các loại: 30 bộ, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ loại 24,75 m2; 10 bộ loại 60,0 m2.

- Phao cứu sinh các loại: 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

- Máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ.

đ) Tỉnh Hà Tĩnh:

- Xuồng cao tốc các loại: 04 bộ, gồm: 01 bộ xuồng ST-750 (DT3); 01 bộ xuồng ST- 660 (DT2); 02 bộ xuống ST-450 (DT1).

- Bè nhẹ cứu sinh: 166 chiếc.

- Phao áo cứu sinh: 5.560 chiếc.

- Nhà bạt cứu sinh các loại: 200 bộ, gồm: 100 bộ loại 24,75 m2; 100 bộ loại 16,5 m2.

- Máy phát điện: 04 bộ, gồm: 03 bộ máy phát điện loại 30 KVA và 01 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ,
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, NN, TH,TKBT;
- L
ưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1629/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1629/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2020
Ngày hiệu lực20/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(24/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1629/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1629/QĐ-TTg 2020 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1629/QĐ-TTg 2020 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1629/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/10/2020
        Ngày hiệu lực20/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (24/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1629/QĐ-TTg 2020 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1629/QĐ-TTg 2020 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Bình

              • 20/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực