Quyết định 1630/QĐ-UBND

Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nội vụ Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục) đã được công bố theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực tôn giáo

1

Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

2

Chấp nhận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.

3

Chấp thuận cho phép tổ chức lễ hội diễn ra ngoài cơ sở thờ tự.

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã thuộc tỉnh.

5

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra phạm vi các huyện trong tỉnh.

6

Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng lại mới công trình kiến trúc tôn giáo.

7

Công nhận đăng ký hoạt động tổ chức tôn giáo có phạm vi trong một tỉnh.

8

Chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Chấp thuận cho tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký.

10

Chấp thuận đơn đề nghị tổ chức Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo.

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

12

Chấp thuận thuyên chuyển hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu có hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý.

II. Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Tuyển dụng công chức dự bị.

III. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

1

Đề nghị khen thưởng kháng chiến.

IV. Lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ

1

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã..

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1630/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1630/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2012
Ngày hiệu lực14/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1630/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nội vụ Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nội vụ Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1630/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành14/09/2012
       Ngày hiệu lực14/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nội vụ Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nội vụ Trà Vinh

           • 14/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực