Quyết định 1634/QĐ-TTg

Quyết định 1634/QĐ-TTg năm 2015 về Sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty một thành viên Cao su vào Công ty Mẹ Tập đoàn Cao su


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU VIỆT NAM VÀO CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

1. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

2. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền -và lợi ích từ Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiền gửi, thanh toán. Thời hạn để Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi nợ sẽ chấm dứt khi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam do Ngân hàng nhà nước cấp ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

4. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo các nội dung nêu trên. Chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam ngay sau khi thực hiện sáp nhập theo quy định hiện hành.

Thời hạn hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THNG
PHÓ
THNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1634/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1634/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1634/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty một thành viên Cao su vào Công ty Mẹ Tập đoàn Cao su


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty một thành viên Cao su vào Công ty Mẹ Tập đoàn Cao su
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1634/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty một thành viên Cao su vào Công ty Mẹ Tập đoàn Cao su

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1634/QĐ-TTg Sáp nhập Công ty một thành viên Cao su vào Công ty Mẹ Tập đoàn Cao su

            • 22/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực