Quyết định 1634/QĐ-UBND

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn ngân sách tỉnh) do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1634/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦN TƯ XDCB NĂM 2016 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016;

Căn cứ Công văn số 498/HĐND-TH ngày 05/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 (nguồn vốn ngân sách tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 99/TTr-SKHĐT ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 10 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2016 điều tiết ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư cho 02 dự án, cụ thể:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Trúc Tay phục vụ tiêu thoát nước khu công nghiệp: 05 tỷ đồng;

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy (đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến trường THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên: 05 tỷ đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho Bc nhà nước tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH(2).
Bản điện tử:
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP;
+ GT-XD; KT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

BIỂU PHÂN BỔ BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
(Nguồn vốn ngân sách tỉnh)
(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-UBND, ngày 12/10/2016 của Ch tịch UBND tnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

Địa điểm xây dựng

Quy mô - Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư hoặc quyết toán

Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí đến hết 31/12/2015

Kế hoạch năm 2016 (đã giao)

Giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đến nay

Nhu cu còn thiếu so với TMĐT được duyệt hoặc hoàn thành dự án đến điểm dùng kỹ thuật hợp lý

Kế hoạch năm 2016 (bổ sung)

Ghi chú

S QĐ, ngày tháng, năm

TMĐT

Trong đó

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tnh

Tổng số

Trong đó

Tng số

Trong đó

Tổng số

Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2016 điều tiết ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư năm 2016

Ngân sách tỉnh

Ngân sách tỉnh

Ngân sách tỉnh

A

TNG SỐ

 

 

 

 

 

160,581

160,581

59,850

59,850

 

 

 

 

82,996

10,000

10,000

 

1

Bổ sung cho các dự án chuyển tiếp do Chủ tịch UBND tnh quyết định đầu tư

 

 

 

 

 

100,585

100,585

59,850

59,850

 

 

 

 

23,000

5,000

5,000

 

1.1

Ci tạo, nâng cấp Trạm bơm Trúc Tay phục vụ tiêu thoát nước Khu công nghiệp

Huyện Việt Yên

DT sàn 1.183 m2

2013-2015

Ban QLDA ĐTXĐ công trình NN&PTNT tnh

754/QĐ-UBND, 06/5/2013

100,585

100,585

59,850

59,850

 

 

 

 

23,000

5,000

5,000

 

2

B sung cho các d án khởi công mới do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

 

 

 

 

 

59,996

59,996

 

 

 

 

 

 

59,996

5,000

5,000

 

2.1

Ci tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy (đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến trường THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên

Huyện Việt Yên

5,1 km; 02 tuyển

2016-2018

UBND huyện Việt Yên

1965/QĐ-UBND, 29/10/2016; 1200/QĐ-UBND 01/8/2016

59,996

59,996

 

 

 

 

 

 

59,996

5,000

5,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực12/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1634/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1634/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1634/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành12/10/2016
        Ngày hiệu lực12/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1634/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1634/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Giang 2016

            • 12/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực