Quyết định 1636/QĐ-UBND

Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH DU LỊCH BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số: 3233/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến đồ án quy hoạch du lịch Ba Bể;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 100/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Đồ án “Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030” thành Đồ án “Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”.

Điều 2. Sửa các cụm từ: “Quy hoạch du lịch Ba Bể”; “Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”; “Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”; “Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” tại các văn bản UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành thành: “Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1636/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1636/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýTriệu Đức Lân
       Ngày ban hành04/10/2013
       Ngày hiệu lực04/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh tên Đồ án Quy hoạch du lịch Ba Bể Bắc Kạn

           • 04/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực