Quyết định 1637/QĐ-UBND

Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2689/QĐ-UBND 2017 phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Huế và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN VÀ ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 69/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định đơn giá trồng rừng ngập mặn ngày 29 tháng 7 năm 2015 của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chi cục Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 825/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc phê duyệt đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

STT

Loài cây

Tiêu chuẩn cây con

Đơn giá

(đồng/cây)

Đường kính gốc

(Dgốc)

Chiều cao

(Hvn)

I

Cây con 8 - 12 tháng tuổi

1

Cây Đước

≥ 0,5cm

≥ 0,5m

10.400

2

Cây Vẹt

≥ 0,5cm

≥ 0,3m

10.400

3

Cây Trang

≥ 0,5cm

≥ 0,4m

10.400

4

Cây Bần

≥ 0,8cm

≥ 0,5m

10.900

II

Cây con 18 - 24 tháng tuổi

 

 

 

1

Cây Đước

≥ 1cm

≥ 0,8 m

20.400

2

Cây Vẹt

≥ 0,8cm

≥ 0,7 m

20.400

3

Cây Trang

≥ 0,9cm

≥ 0,8 m

20.400

4

Cây Bần

≥ 1,3 cm

≥ 1m

20.800

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1637/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1637/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1637/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1637/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1637/QĐ-UBND tiêu chuẩn đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế