Quyết định 1638/QĐ-UBND

Quyết định 1638/QĐ-UBND năm 2015 về công bố 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1638/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1638/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1023/TTr-SXD ngày 07 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (có danh mục và nội dung kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2015  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

238275

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

2

238247

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

3

238194

Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

4

238291

Cấp giấy phép xây dựng xin sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

5

238406

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

6

238211

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

7

238242

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

8

238269

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

9

238282

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

10

238286

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

11

238296

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

12

238414

Cấp giấy phép di dời công trình

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

13

062396

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

14

061089

Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

15

157972

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình

Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1638/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1638/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1638/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1638/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1638/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành20/08/2015
        Ngày hiệu lực20/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1638/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1638/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Bến Tre

            • 20/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực