Quyết định 1639/QĐ-UBND

Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1639/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 24/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động giám định tư pháp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1406/TTr-STP ngày 08 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Việc phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1639/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1639/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1639/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1639/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 24/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động giám định tư pháp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1639/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 24/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động giám định tư pháp Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1639/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýVõ Thành Hạo
       Ngày ban hành14/08/2014
       Ngày hiệu lực14/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1639/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 24/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động giám định tư pháp Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1639/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 24/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động giám định tư pháp Bến Tre

          • 14/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực