Quyết định 164-BNT-TCCB

Quyết định 164-BNT-TCCB năm 1963 về nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam


BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164-BNT-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

 BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 203-CP ngày 23 tháng 11 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 26-CP ngày 09 tháng 7 năm 1960 của Hội đồng Chính phủ quy định về việc thành lập Công ty du lịch Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 342-BNT-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 1960 của Bộ Ngoại thương về việc quy định nhiệm vụ và tổ chức Công ty du lịch Việt Nam;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương và ông Giám đốc Công ty du lịch Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty du lịch Việt Nam là một đơn vị hạch toán kinh tế, có vốn và tài sản riêng, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Bộ Ngoại thương, có nhiệm vụ phát triển ngành du lịch Việt Nam để kinh doanh trong việc phục vụ;

- Khách du lịch từ nước ngoài vào du lịch trong nước;

- Khách du lịch ở trong nước đi du lịch nước ngoài;

- Các đoàn thể cán bộ công nhân viên chức và nhân dân lao động Việt Nam đi tham quan nghỉ mát trong nước;

- Những khách nước ngoài gồm: các đoàn ngoại giao, các nhân viên của các sứ quán, cơ quan đại diện, chuyên gia, các đoàn thể và nhân dân nước ngoài trong thời gian công tác Việt Nam; nhằm phát triển nguồn thu ngoại tệ, tăng tích lũy cho Nhà nước phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tăng cường quan hệ giao dịch với các tổ chức du lịch nước ngoài góp phần nâng cao địa vị nước ta trên trường quốc tế.

Điều 2. Công ty du lịch Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Đặt quan hệ và ký kết hợp đồng với các tổ chức du lịch nước ngoài cho khách du lịch vào tham quan nước Việt Nam và đưa khách du lịch Việt Nam ra tham quan nước ngoài.

b) Đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh về du lịch do Bộ Ngoại thương giao theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ.

c) Nghiên cứu tình hình du lịch quốc tế, khai thác những khả năng kinh doanh về du lịch của nước ta, mở rộng các cơ sở và tuyến du lịch, để thu hút khách du lịch nước ngoài ngày càng nhiều và phục vụ yêu cầu của khách du lịch trong nước trong phạm vi có thể, nhằm đẩy mạnh công tác du lịch.

d) Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết và tình hình khách đột xuất để xây dựng kế hoạch đón tiếp, hướng dẫn khác du lịch nước ngoài, phối hợp với các tổ chức có liên quan ở trong nước và chỉ đạo các cơ sở du lịch địa phương để bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch của toàn ngành kinh doanh đối với khách du lịch nước ngoài về mọi mặt như: ăn, ngủ, vận chuyển, giải trí, tham quan và làm các thủ tục giấy tờ, đổi tiền…

- Cùng với các cơ sở du lịch địa phương tổ chức hướng dẫn tham quan cho khách du lịch trong nước, các thủy thủ tàu ngoại quốc cập bến Hải Phòng, Cửa Ông, Hồng Gai… yêu cầu đi tham quan.

Ngoài nhiệm vụ kinh doanh trong việc tổ chức cho các thủy thủ đi tham quan nói trên, Công ty du lịch Việt Nam được bộ ủy nhiệm chỉ đạo các công ty cung ứng tầu biển địa phương về mặt nghiệp vụ. Đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch cung ứng tầu biển.

Cùng với các cơ quan có liên quan trong nước tổ chức việc đưa khách nước ngoài như: các Bộ Ngoại giao đoàn, nhân viên các đại sứ quán, chuyên gia, nhân dân và các đoàn thể quần chúng khác đi tham quan những nơi danh lam thắng cảnh, những công trình kiến thiết kinh tế, văn hóa…

d) Tổ chức việc bán vé máy bay, xe lửa tầu biển cho các khác kể cả khách ngoại quốc và khách Việt Nam đi ra nước ngoài.

e) Xây dựng trình Bộ duyệt những chế độ, thể lệ, giá cả thích hợp áp dụng trong công tác đón tiếp hướng dẫn, phục vụ khách du lịch nhất là đối với khách du lịch nước ngoài và chỉ đạo các cơ sở du lịch địa phương chấp hành nghiêm chỉnh những chế độ đó.

g) Tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng với khách du lịch nước ngoài và khách du lịch trong nước những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử những thành tích cách mạng, công cuộc xây dựng kiến thiết xã hội chủ nghĩa và truyền thống đấu tranh anh dũng lâu đời của nhân dân ta đồng thời nghiên cứu đề đạt ý kiến với cấp trên trong việc quy hoạch kiến thiết, tu sửa, trang trí, bảo quản các danh lam thắng cảnh, các trung tâm du lịch (di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa, suối nước nóng, rừng nguyên thủy, rừng săn bắn…) nhằm phát triển kinh doanh về du lịch.

h) Trong điều kiện hiện nay Công ty du lịch Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh cung ứng các thực phẩm và một số hàng tiêu dùng cho các Đại sứ quán, đại diện thương mại của ta ở các nước tư bản chủ nghĩa, dân tộc chủ nghĩa và một số nước ta, chưa có Đại sứ quán.

i) Quản lý tốt tài sản và vốn kinh doanh đã được Bộ duyệt, luân chuyển vốn nhanh, phấn đấu hạ thấp các phí để tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham ô.

k) Nghiên cứu sắp xếp bộ máy tổ chức và biên chế của Công ty, quản lý cán bộ công nhân viên trong phạm vi được Bộ phân cấp, giáo dục đào tạo cán bộ công nhân viên và chấp hành mọi chính sách chế hiện hành đối với cán bộ, công nhân viên.

Điều 3. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Bộ Ngoại thương lãnh đạo thực hiện toàn bộ công tác của Công ty như điều 2 đã quy định.

Các Phó Giám đốc Công ty giúp Giám đốc công ty việc lãnh đạo chung thay mặt Giám đốc khi đi vắng và có thể được Giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, trên cơ sở pháp luật của Nhà nước và để thi hành các nghị quyết, thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ Ngoại thương, Giám đốc công ty được ra những chỉ thị và kiểm tra các đơn vị, các phòng trong việc thi hành chỉ thị ấy.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Công ty du lịch Việt Nam gồm có:

- Giám đốc.

- Các Phó Giám đốc.

- Phòng nghiệp vụ du lịch

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Vận chuyển.

- Phòng Tài vụ, kế toán

- Phòng Tổ chức, hành chính.

Tùy theo mức độ phát triển của ngành du lịch, sau khi được Bộ Ngoại thương đồng ý, Công ty có thể thành lập các đại diện của Công ty nước ngoài, các chi nhánh du lịch ở địa phương, các khách sạn và các phương tiện vận chuyển đặc biệt trực thuộc sự quản lý của công ty.

Việc thành lập và sửa đổi hoặc bãi bỏ các phòng, các đơn vị tương đương do Bộ Ngoại thương quyết định. Nhiệm vụ của các phòng các đơn vị của Công ty sẽ được quy định trong điều lệ tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam do Công ty đề nghị Bộ Ngoại thương quyết định.

Điều 5. Các văn bản trái với quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 6. Ông Chánh văn phòng, ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương và ông Giám đốc Công ty du lịch Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Lý Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164-BNT-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164-BNT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164-BNT-TCCB

Lược đồ Quyết định 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu164-BNT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương
        Người kýLý Ban
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam