Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2013 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 164/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC, CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DƯỚI 05 TỶ ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 25/TTr-STC ngày 21/01/2013 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng (trên cơ sở kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính được Chủ đầu tư thống nhất).

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính trong thực hiện công việc được ủy quyền quy định tại Điều 1:

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện công việc được ủy quyền.

2. Sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong việc thực hiện công việc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và của ngành.

4. Chấp hành chế độ báo cáo tháng, quý hoặc đột xuất về thực hiện công việc được ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy quyền đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 4. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 164/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 164/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTống Minh Viễn
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 164/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án tỉnh Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án tỉnh Trà Vinh

            • 28/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực